Історична тема у творчості Т. Шевченка – ПРАКТИКУМ

1. Історична основа поеми “Гайдамаки”, особливості художнього осмислення української історії. Джерела твору.

2. Характеристика образів поеми “Гайдамаки”, засоби їх творення.

3. Жанрово-композиційні особливості поеми “І мертвим, і живим…”.

4. Послання “І мертвим, і живим…” – сатиричне викриття закомплексованості малоросійства.

5. Проблематика поеми “І мертвим, і живим.”.

Завдання:

1. Вивчити напам’ять уривок з поеми “Гайдамаки”: розділ “Треті півні”: від “Гомоніла Україна…” до “.Серце усміхнеться”.

2. Законспектувати статтю: Нахлік Є. Із спостережень над поемою “Гайдамаки” // Слово і час.- 1998.- № 6.- С. 36-40.

3. Виписати афоризми з послання “І мертвим, і живим.” усно розкрити їх значення.

4. Написати міні-твір на тему: “Актуальність проблематики поеми “І мертвим, і живим.” Т. Шевченка”.

Література

1. Барабаш Ю. Тарас Шевченко: Імператив України. Історіо – й націософська парадигма / Ю. Барабаш.- К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2004. – 181 с.

2. Дзюба І. Шевченкові “Гайдамаки”: з відстані часу / І. Дзюба // Сучасність. – 2004. – Ч. 6. – С. 67 – 92.

3. Донцов Д. Поет лицарства українського Тарас Шевченко // Донцов Д. Правда прадідів великих.- К.: Укр. вид. спілка, 2004. – С. 13 – 21.

4. Зборовська Н. Без задавнених комплексів і стереотипів: єврейське питання в “Гайдамаках” Т. Шевченка / Н. Зборовська // Слово і час. – 1997. – № 3.- С. 23 – 26.

5. Кейда Ф. Відлуння далекої доби: Гайдамаччина в українській літературі / Ф. Кейда.- К.: Логос, 2000. – 50 с.

6. Нахлік Є. Із спостережень над поемою “Гайдамаки” / Є. Нахлік // Слово і час. – 1998. – № 6. – С. 36 – 40.

7. Скоць А. “Доба романтичного націоналізму” у творчості Тараса Шевченка / А. Скоць // Дивослово. – 1995. – № 3. – С. 25 – 29.

8. Слухай Н. Архетипи в неосяжності Шевченкового космосу / Н. Слухай // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 6 – 11.

9. Соколова В. Національна ідея в творчості Тараса Шевченка / В. Соколова // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 33 – 35.

10. Франко І. Тарас Шевченко // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 39. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 248 – 254.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Історична тема у творчості Т. Шевченка – ПРАКТИКУМ