Імпульс

Познайомимося ще з однією фізичною величиною, що має велике значення для вивчення руху. Ця величина називається імпульсом і являє собою добуток маси тіла на його швидкість. Інакше його називають кількістю руху, тому що якщо два предмети рухаються з однієї і тієї ж швидкістю, то рух більш важкого видається більш “істотним”. Неважко здогадатися, що зміна імпульсу за одиницю часу дорівнюватиме силі, що діє на тіло, тому що сила – це добуток маси на прискорення, а прискорення – це зміна швидкості за одиницю часу. Якщо позначити імпульс буквою р, його зміна – величиною DР, а зміна швидкості як Δυ, то ми отримаємо:
? Р / t = m Δv / t = ma = F.
Звідси випливає, що зміна імпульсу можна виразити так само, як добуток сили на час, протягом якого вона діє: чим довше діє сила, тим більше стає швидкість, а отже, і імпульс. Якщо ми врахуємо, що маса при цьому не змінюється, то Δp = Ft. А це означає, що Δp / t = F, т. Е. Зміна імпульсу тіла за одиницю часу одно діючої на це тіло силі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Імпульс