Імпульс тіла (формула)

Імпульсом тіла називається величина, що дорівнює добутку маси тіла на його швидкість.

Слід пам’ятати, що мова йде про тіло, яке можна уявити як матеріальну точку.

Імпульс тіла (р) називають також кількістю руху.

Поняття кількості руху було введено в фізику Рене Декартом (1596-1650).

Термін “імпульс” з’явився пізніше (impulsus в перекладі з латинської означає “поштовх”). Імпульс є векторною величиною (як і швидкість) і виражається формулою:

Імпульс тіла (формула)

Напрямок вектора імпульсу завжди збігається з напрямком швидкості.

За одиницю імпульсу в СІ приймають імпульс тіла масою 1 кг, що рухається зі швидкістю 1 м/с, Отже, одиницею імпульсу є 1 кг – м/с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Імпульс тіла (формула)