Гравітаційна конденсація

Гравітаційної конденсацією називають процес згущення в газо-пиловій хмарі, в результаті якого утворюються зірки і галактики. Цей процес протікає під дією гравітаційних сил. Ще І. Ньютон припустив, що зірки утворюються саме під дією сил гравітації і ніяких інших. Він висловив ідею про кінець і нескінченному просторі. У першому випадку все речовина прагнуло б зібратися в одне ціле, у другому – розпастися на безліч частин.

Якщо припустити, що Всесвіт нескінченний і речовина в ній розподілено рівномірно, можна зробити висновок, що не існує єдиного центру, куди вся речовина Всесвіту могло б зібратися, значить, існує безліч центрів, до яких речовина постійно тяжіє, і речовина постійно знаходиться в русі. Нескінченність В. Ньютон розумів як величину, що перевищує за розміром іншу величину, прийняту в якості мірки. Якщо простір більше цієї мірки (нескінченна), то речовина розпадається на складові, якщо менше (кінцеве) – збирається у згустки, з яких утворюються зірки.

Іншими словами, якщо в кожній обмеженій частині Всесвіту сили гравітації здатні притягнути до собі речовину, то утворюються зірки і галактики з єдиним центром тяжіння (ядром). У процесі утворення зірок протиборствують дві сили: внутрішня сила тяжіння і зовнішня сила тиску. Поки переважає сила тяжіння, речовина згущується (цей процес називають гравітаційною конденсацією). Коли обидві сили зрівнюють один одного, речовина знаходиться в рівновазі. Коли починає переважати сила тиску, то речовина розпадається.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Гравітаційна конденсація