Гравітація: визначення

Гравітація – фізична властивість, характерна для всіх матеріальних тел. У загальному випадку під гравітацією розуміють силу тяжіння, створювану тілом, причому ця сила залежить від маси тіла.

Зазвичай поняття гравітації вживається в астрофізичного сенсі, так як саме це явище багато в чому визначає взаємодію різних об’єктів в космосі. Однак процеси взаємодії, що відбуваються всередині молекул і атомів речовин, також є наслідком гравітації.

Саме гравітація в основному визначає такі фізичні явища, як сила тяжіння або прискорення сили тяжіння, тобто сили, з якими планета притягує до свого центру інші, більш дрібні об’єкти. Сила тяжіння утримує на поверхні Землі та інших планет предмети і визначає їх вагу, а прискорення сили тяжіння (прискорення вільного падіння) – швидкість наближення до поверхні вільно падаючого тіла. Крім тяжіння на ці сили незначно впливає форма планети і швидкість її обертання.

В астрофізичних масштабах сили гравітації визначають взаємодію між зірками, планетами, їх супутниками та іншими небесними тілами. Чим більше маса тіла, тим більшою гравітацією вона володіє. Саме завдяки цьому утворилася відома нам структура: супутники обертаються навколо утримують їх своєю гравітацією планет, планети навколо зірок і т. д. Також гравітацією можна пояснити кулясту форму планет і супутників, адже гравітація завжди спрямована до центру небесного тіла і дорівнює в усіх напрямках.

Позбутися від сил гравітації, створюваних яким-небудь тілом, практично неможливо, так як матеріальних тіл, що володіють негативною масою, не існує. Не знайдено поки і фізичної можливості створити який-небудь екран, рятує від дії сил гравітації.

Існує кілька теорій гравітації. Так, в класичної механіки для опису гравітаційного взаємодії використовується закон всесвітнього тяжіння Ньютона: сила гравітаційного тяжіння, що існує між двома тілами, пропорційна масам цих тіл і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Часто використовується також теорія відносності Ейнштейна, в якій гравітація і зовсім вважається не силою, а проявом викривлення простору-часу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Гравітація: визначення