Ефект Магнуса

Нехай тіло, що обертається щодо свого центру мас, занурене в газовий потік (рис. 6.8). Прилеглі до тіла шари молекул беруть участь у двох рухах: обертальному, обумовленому наявністю в’язкого тертя між тілом і газом, і поступальному, пов’язаних з рухом газу вздовж тіла. Виходячи з векторного закону перетворення швидкостей, виходить картина ліній струму, зображена на рис. 6.8, тобто швидкості потоку молекул газу над твердим тілом вище, ніж під ним. Отже, відповідно до рівняння Бернуллі тиск над тілом буде нижчою, ніж під ним, і з’являється підйомна сила. Виникнення підйомної сили в результаті циркуляції повітря навколо твердого тіла називається ефектом Магнуса.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Ефект Магнуса