Жива речовина – коротко

Вернадський зазначав, що масова частка живої речовини складає мізерно маленьку частину від загальної маси планети, але має великий вплив на процес перетворення Землі. Зокрема, він оцінював діяльність людини по зміні поверхні планети, як, найчастіше, несвідому.

З усієї маси живого речовини більша частина припадає на частку наземних зелених рослин – понад 90%. Географія поширення рослин неоднорідна – основні запаси продукує зеленої фітомаси розташовуються в тропіках – понад 55%, в полярних областях їх всього 1-2%.

Сухопутні гетеротрофи складають 2-3% біомаси в середньому. При цьому, найбільше серед них грунтових мікроорганізмів і безхребетних, а наземні хребетні від загальної зоомасси складають всього близько 3%, тобто їх в сотні разів менше.

В океанах спостерігається зворотне співвідношення – там зоомасси в 20 разів більше, ніж фітомаси.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Жива речовина – коротко