Чим відрізняється речовина від поля?

Про речовину і поле у ​​фізиці говорять як про фундаментальні утвореннях. І те й інше відноситься до матеріального і несе в собі енергію. Однак в кожному випадку є і власні характеристики. Отже, дізнаємося, чим відрізняється речовина від поля.

Визначення

Під речовиною розуміють один з варіантів існування матерії. Це те, з чого складаються відчуваються візуально і осязательно фізичні тіла. Речовини складаються з молекул, в які включені ще більш дрібні частинки. У світі існує безліч речовин, і кожне з них має власний набір властивостей. Значення тут мають різні показники, наприклад щільність, температура плавлення та інші. Речовини можуть бути твердими тілами, газами, а також існувати в таких агрегатних станах, як рідина і плазма.

Поле розглядається в якості ще однієї форми матерії. Цей феномен можна побачити чи помацати, але можна відчути його вплив. Прикладами полів є електромагнітне (за допомогою якого взаємодіють заряджені частинки) і гравітаційне (поміщене в нього тіло піддається силі тяжіння).

Різниця між речовиною і полем

Кожна з двох субстанцій на макроскопічному рівні має певні унікальні властивості. Але при переході до мікрооб’єктів (елементарних частинок) межі стираються і характеристики можуть перетинатися. З’ясуємо, в чому полягає відмінність речовини від поля при більшому розгляді.

Маса спокою

Цим параметром, який визначається при відсутності руху, характеризується тільки речовина. Для поля така величина є нульовою.

Подільність або єдність

Перше властивість властива речовинам. Їх можна розбивати на самостійні частини, які будуть перебувати в одному просторі незалежно один від одного. Поле не піддається поділу на окремі компоненти. Воно єдине і заповнює всі наявний простір. Мова тут йде про хвильову суті.

Закономірності руху

Речовина не здатне рухатися так само стрімко, як поле. Останнє поширюється зі швидкістю світла.

Ступінь проникності

Речовина практично не володіє названим властивістю. У випадку з полем картина зворотна – воно характеризується високою проникністю.

Ще раз підкреслимо, що перераховані аспекти дають відповідь на питання, в чому різниця між речовиною і полем, саме при вивченні макросвіту. На елементарному рівні в деяких випадках все відбувається з точністю до навпаки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється речовина від поля?