Дія електричного поля на електричні заряди

Електричне поле – це особлива форма матерії, за допомогою якої здійснюється взаємодія електрично заряджених частинок.

Введення поняття електричного поля знадобилося для пояснення взаємодії електричних зарядів, тобто для отримання відповіді на питання: чому виникають сили, що діють на заряди, що і як вони передаються від одного заряду до іншого?

Поняття електричного і магнітного полів ввів великий англійський фізик Майкл Фарадей. Згідно з ідеєю Фарадея, електричні заряди не діють один на одного безпосередньо. Кожен з них створює в навколишньому просторі електричне поле. Поле одного заряду діє на інший заряд, і навпаки. По мірі віддалення від заряду поле слабшає.

З введенням поняття поля в фізиці утвердилася теорія близькодії, головною відмінністю якої від теорії дальнодії є ідея про існування певного процесу в просторі між взаємодіючими тілами, який триває кінцевий час.

Ця ідея отримала підтвердження у роботах великого англійського фізика Дж. К. Максвелла, який довів, що електромагнітні взаємодії повинні поширюватися в просторі з кінцевою швидкістю, рівної швидкості світла у вакуумі (300 000 км/с). Експериментальним доказом цього твердження стало винахід радіо.

Електричне поле виникає в просторі, що оточує нерухомий заряд, точно так само, як навколо рухомих зарядів – струмів або постійних магнітів – виникає магнітне поле. Магнітні та електричні поля можуть перетворюватися один в одного, утворюючи єдине електромагнітне поле. Електричне поле (як і магнітне) є лише частковим випадком загального електромагнітного поля. Змінні електричні і магнітні поля можуть існувати і без зарядів і струмів, що їх породили. Електромагнітне поле переносить певну енергію, а також імпульс і масу. Таким чином, електромагнітне поле – фізична сутність, що володіє певними фізичними властивостями.

Отже, природа електричного поля полягає в наступному:

1. Електричне поле матеріально, воно існує незалежно від нашої свідомості.

2. Головною властивістю електричного поля є дія на електричні заряди з деякою силою. З цього дії встановлюється факт його існування. Дію поля на одиничний заряд, напруженість поля – є однією з його основних характеристик, по якій вивчається розподіл поля в просторі.

Електричне поле нерухомих зарядів називають електростатичним. З часом воно не змінюється, нерозривно пов’язане з набоями, його породившими, і існує в просторі, що їх оточує.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Дія електричного поля на електричні заряди