Потенціал електростатичного поля як його енергетична характеристика

Як ви знаєте, силовий характеристикою електростатичного поля є напруженість. Крім того, ви знаєте, що при переміщенні заряду в електростатичному полі з однієї точки в іншу відбувається робота, яка дорівнює різниці потенційної енергії заряду в цих точках. Отже, можна говорити про те, що існує і енергетична характеристика електростатичного поля – потенціал.

Ввести цю характеристику можна тому, що потенційна енергія заряду пропорційна значенню заряду. Отже, ставлення потенційної енергії до заряду не залежить від значення поміщеного в поле заряду.

Потенціалом електростатичного поля в даній точці простору (р називають фізичну величину, рівну відношенню потенційної енергії W заряду q, що знаходиться в полі, до цього заряду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Потенціал електростатичного поля як його енергетична характеристика