ТЕСТ 22. Остап Вишня (“Мисливські усмішки”, “Сом”)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Із гаслом “Хай живуть зайці!” на полювання вирушав автор твору

А “Тигролови”

Б “Три зозулі з поклоном”

В “Лісова пісня”

Г “Зачарована Десна”

Д “Мисливські усмішки”

2. За типом світобачення Остап Вишня А реаліст

Б романтик В неокласик Г лірик

Д революційний романтик

3. Любов до природи є провідним мотивом твору

А “Ви знаєте, як липа шелестить…”

Б “Лебеді материнства”

В “Мисливські усмішки”

Г “Три зозулі з поклоном”

Д “Балада про соняшник”

4. Оповідач у “Мисливських усмішках” постає перед читачем – слухачем

А наївним простакуватим селянином

Б мисливцем-професіоналом

В мисливцем-невдахою

Г митцем, що шукає натхнення на лоні природи

Д справжнім прихильником і захисником природи

5. Під образом автора-оповідача розуміємо

А письменника, який написав твір

Б особу, від імені якої письменник веде розповідь

В одного із персонажів, який найбільше виражає задум письменника

Г представлену в творі світоглядну позицію, згідно з якою творяться образи

Д персонажа з яскраво вираженими автобіографічними рисами

6. Риси індивідуального почерку Остапа Вишні:

А викривальний пафос

Б психологізм

В умовність викладу

Г любов до людини та природи

7. У “Мисливських усмішках” Остап Вишня користується такими

Засобами творення комічного:

А пародією

Б бурлеском

В гротеском

Г макаронічною мовою

8. Оповідач у “Мисливських усмішках” має такі риси:

А є мудрою людиною з багатим життєвим досвідом

Б любить їздити на полювання без товаришів

В розвінчує мисливські побрехеньки

Г видає чужі думки за свої

9. Пейзажний опис в усмішці “Заєць”: “Сумовито рипить дуб, замислився перед зимовим сном ясен, тяжко зітхає клен, і тільки берізка, жовтаво-зелена й “раскудря-кудря-кудрява”, – ген там на узліссі білявим станом своїм кокетує, ніби на побачення з Левітаном жде чи, може, Чайковського на симфонію викликає… Креслять тригонометричні фігури високо в небі запізнілі журавлі… ” – введено з метою

А уповільнити, затримати розповідь

Б досягти ефекту контрасту

В надати оповіді ліризму

Г уточнити місце події

Д відтінити, поглибити психологічний стан головних героїв

10. В одній із усмішок Остап Вишня порівнює покірливість українців з:

А тютюном

Б соняшником

В гарбузом

Г вербою

Д березою

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між псевдонімом письменника і його справжнім прізвищем

Справжнє прізвище

А Рудченко

Б Губенко

В Лозов’ягін

Г Очерет

Д Фітільов

Псевдонім

1 Остап Вишня

2 Панас Мирний

3 Василь Барка

4 Микола Хвильовий

12. Установіть відповідність між прізвищем письменника і пов’язаним із ним поняттям

Поняття

А кларнетизм

Б кіноповість

В усмішка

Г роман у віршах

Д драма-феєрія

Прізвище

1 Остап Вишня

2 Павло Тичина

3 Олександр Довженко

4 Леся Українка

13. Установіть відповідність між сюжетними елементами та їх визначеннями

Визначення

А Місце у творі, де показано результати кульмінаційного зіткнення між персонажами, розвиток дії завершується.

Б Вирішальне зіткнення протидіючих сторін, момент найвищого напруження дії, намічається перемога однієї з конфліктуючих сторін.

В Письменник показує шлях розв’язання конфлікту, відображається хід подій.

Г Подія, з якої розпочинається дія і завдяки якій виникають наступні події; вона підводить читача до розуміння проблеми, поставленої у творі.

Д Частина твору, в якій повідомляється час і місце подій, а також обставини, які стали причиною конфлікту.

Елемент

1 експозиція

2 зав’язка

3 розв’язка

4 кульмінація

14. Установіть відповідність між розділом і змістом (усмішка “Сом”)

Зміст

А застереження діда Панька бути обережним біля глибокої ковбані, адже в ній живе великий сом, який з’їв панського собаку

Б розповідь про те, чим живляться соми, і рекомендації, як їх ловити

В запрошення побувати “на річці на Осколі” й насолодитися мальовничими пейзажами

Г розповідь “заядлого й справедливого рибалки” про те, як сом тягав за собою моторного човна

Д історія навчання Остапа Вишні в Зіньківській двокласній школі

Розділ

1 перший

2 другий

3 третій

4 четвертий
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ТЕСТ 22. Остап Вишня (“Мисливські усмішки”, “Сом”)