Що таке дефолт простими словами

Слово запозичене з англійської мови – default. Воно позначає невиконання зобов’язань, припинення платежів, несплату.

Допустити дефолт може навіть звичайна людина. Для цього досить прострочити оплату кредиту або не внести щомісячний платіж по банківській картці.

Спочатку термін ставився тільки до позичкової заборгованості, але з розвитком фінансових інструментів слово набуло ширшого значення. Наприклад, найпоширенішим способом залучення коштів урядами країн є цінні папери – казначейські векселі, облігації, бонди. Припинення виплат відсотків або основного боргу з цінних паперів вважається дефолтом.

Крім фінансових зобов’язань, термін позначає невиконання будь-яких умов, передбачених кредитним договором або умовами випуску цінних паперів. Так, обов’язковою вимогою при видачі кредиту бізнесу є здача звітності в банк. Ненадання балансу, звіту по прибутку в установлений строк, розглядається як дефолт.

Підводячи підсумок, можна дати терміну кілька визначень. Дефолт – це:

    Невиконання боргових зобов’язань у встановлений термін. Неплатоспроможність будь-якого суб’єкта. В якості останнього може виступати фізособа, компанія або держава. Порушення умов отримання позики (кредиту), випуску цінних паперів та інших угод по залученню коштів.

У найширшому сенсі під дефолтом розуміють порушення будь-яких зобов’язань – невиконання торгових угод, відступ від політичних, дипломатичних домовленостей. Але зазвичай зустрічається класичне тлумачення терміна.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Що таке дефолт простими словами