Регістрові файли

З паралельних регістрів складають блоки реєстрової пам’яті – реєстрові файли. Такі блоки забезпечують зберігання декількох слів з можливістю незалежної і одночасного запису одного слова і читання іншого. Керуючі входи забезпечують вибір того чи іншого регістра і дозволяють запис в нього слова даних (нагадаємо, що в літературі, присвяченій цифровій схемотехніці, під “словом” розуміється двійковечисло).

Розмірність реєстрової пам’яті можна нарощувати, складаючи з декількох ІС блок пам’яті. При нарощуванні числа збережених слів виходи окремих ІС з трьома станами з’єднуються в одній точці. При нарощуванні розрядності слова входи дозволу і адресації декількох ІС з’єднують паралельно, тоді виходи ІС в сукупності дають єдиний інформаційний слово.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Регістрові файли