Структура процесорів NetBurst

Процесори архітектури NetBurst складаються з чотирьох основних підсистем (рис. 5.2):

– вхідний; – виконання зі зміною послідовності; – виконання; – пам’яті.

Вхідна підсистема виконує попередню вибірку даних, пророкування переходів і перетворення складних команд х86 в прості внутрішні МО.

Підсистема виконання зі зміною послідовності забезпечує виконання МО в оптимальному порядку.

Підсистема виконання складається з набору блоків, що здійснюють виконання МО, і вузлів, що забезпечують взаємодію виконавчих блоків.

Підсистема пам’яті складається з групи вузлів, що забезпечують взаємодію процесора з оперативною пам’яттю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Структура процесорів NetBurst