Потужність електричного струму

Ми знаємо, що потужність чисельно дорівнює роботі, вчиненої в одиницю часу. Отже, щоб знайти середню потужність електричного струму, треба його роботу розділити на час:

P = A / t.

Де Р – потужність струму (механічну потужність ми позначали буквою N).

Робота електричного струму дорівнює добутку напруги на силу струму і на час: А = UIt, отже,

P = A / t = UIt / t = UI.

Таким чином, потужність електричного струму дорівнює добутку напруги на силу струму, або

P = UI.

З цієї формули можна визначити, що

U = P / I, I = P / U

За одиницю потужності, як відомо, прийнятий ват; 1 Вт – 1 Дж / с. З формули Р = UI випливає, що 1 ват = 1 вольт х 1 ампер, або 1 Вт = 1 В – А.

Використовують також одиниці потужності, кратні вату: гектоватт (гВт), кіловат (кВт), мегават (МВт).

1 гВт = 100 Вт;
1 кВт = 1000 Вт;
1 МВт = 1 000 000 Вт

Виміряти потужність електричного струму можна за допомогою вольтметра і амперметра. Щоб обчислити шукану потужність, необхідна напруга помножити на силу струму. Значення сили струму і напруга визначають за показниками приладів.

Потужність, споживана деякими приладами та пристроями

Існують спеціальні прилади – ватметри, які безпосередньо вимірюють потужність електричного струму в колі.

Питання

Що називають потужністю?
Як розрахувати потужність?
Як виражається потужність електричного струму через напругу і силу струму?
Що приймають за одиницю потужності?
Як виражається одиниця потужності через одиниці напруги і сили струму?
Які одиниці потужності використовують в практиці?
Вправа 35

У ланцюг з напругою 127 В включена електрична лампа, сила струму в якій 0,6 А. Знайдіть потужність струму в лампі.
Електроплитка розрахована на напругу 220 В і силу струму 3 А. Визначте потужність струму в плитці.
Користуючись малюнком (див. Вище), обчисліть, яку роботу робить за 1 ч електричний струм в лампі кишенькового ліхтаря, освітлювальної лампі потужністю 200 Вт, в лампі зірки вежі Кремля.
Розгляньте один-два електроприладу, використовувані в квартирі. Знайдіть за паспортом приладів їх потужність. Визначте роботу струму в них за 10 хв.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Потужність електричного струму