Види потужності електричного струму

Потужність електричного струму також може бути обчислена за формулою:

P = A / t,

Вона характеризує інтенсивність передачі електроенергії, тобто робота, що здійснюються струмом по переміщенню зарядів за певний період часу.

Тут

    A – це робота, T – час, за яке робота була виконана.

Потужність може бути двох видів: реактивної і активної.
При активної потужності здійснюється перетворення потужності електроструму в енергію руху, тепла, світла і інші види. Даний переклад струму в зазначені види неможливо виконати назад. Активна потужність вимірюється у ВАТ. Один ват дорівнює один Вольт помножений на один ампер. Для побутового і виробничого застосування задіюються показники на порядок більших значень: це мегавати в кіловати.

Реактивна потужність електричного струму являє електронавантаження, створювану в приладах за допомогою ємнісний і (або) індуктивним навантаженням.

У разі змінного струму, вказаний параметр характеризується формулою:

Q = UIsinφ

Тут синус φ виражається зсувом фаз, який утворюється між зниженням напруги і чинним електрострумом. Значення кута може перебувати в межах від 0 до 90 градусів або від 0 до -90 градусів.

Параметр Q характеризує реактивну потужність, її можна виміряти в вольт-амперах. За допомогою зазначеної формули можна швидко визначити потужність електроструму.

Реактивні і активні показники потужності можна продемонструвати на звичайному прикладі: Прилад може одночасно мати нагрівають елементи: електричний двигун і ТЕН. На виготовлення ТЕНів застосовується матеріал, який має більший опір, внаслідок чого при проходженні по ньому струму, електроенергія стає теплової. В даному випадку досить-таки точно характеризується активна потужність електроструму. Якщо брати за основу електродвигун то всередині нього розташовується обмотка з міді, яка володіє індуктивністю, що, як правило, також викликає ефект самоіндукції.

Ефект самоіндукції забезпечує деяке повернення електроенергії безпосередньо в електромережу. Дану енергію можна охарактеризувати певним зміщенням в показниках по електроструму і напрузі, що призводить до небажаних наслідків на мережу в якості певних перевантажень. Подібними показниками виділяються і конденсатори внаслідок власної ємності в момент, коли весь зібраний заряд прямує назад.

В даному випадку відбувається зсув струму і напруги, але в зворотному русі. Енергія індуктивності і ємності, які зміщуються по фазі щодо параметрів електричної мережі і називається реактивної електромощностей. Саме зворотний ефект до зрушення фази дозволяє здійснити компенсування потужності реактивного параметра. В результаті підвищується якість і ефективність електричного постачання.

Повна потужність електричного струму характеризується величиною, яка відповідає добутку струму і напруги і пов’язана з активною і реактивною потужністю наступним рівнянням:

S = ˅P2 + Q2

Де

    S – повна потужність, яка обчислюється коренем з творів квадратів активної і реактивної потужностей.

Для простоти сприйняття активна потужність є там, де є присутнім активне навантаження, наприклад, спіральні нагрівачі, опір проводів тощо. Реактивна потужність спостерігається там, де є реактивне навантаження, тобто елементи індуктивності і ємності, наприклад, конденсатори.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Види потужності електричного струму