Чисельність і розміщення населення світу

Чисельність населення світу в жовтні 1999 року перевищила 6 млрд. Чоловік, а в листопаді 2011 року – 7 млрд. чоловік. Найбільшими країнами світу за чисельністю населення є: Китай, Індія, США, Індонезія, Бразилія, Пакистан, Росія, Бангладеш, Нігерія, Японія і Мексика.

На розміщення населення по території нашої планети впливають такі чинники: кліматичні умови, джерела прісної води, близькість морів і океанів, рельєф місцевості, традиції населення, освоєність території.
Населення розміщується по території земної кулі вкрай нерівномірно. 80% населення Землі проживає в східній півкулі, 90% – в Північному і 60% – в Азії.

Середня щільність населення Землі становить 45 осіб на 1 км2.
За щільністю населення серед головних регіонів світу різко виділяються зарубіжна Азія і зарубіжна Європа, а найменшою щільністю населення відрізняється Австралія.

У світі виділяють три головних ареалу розміщення населення:

    Східна, Південно-Східна і Південна Азія, де проживає майже половина населення Землі; Європа (більше 500 млн. Осіб); Схід США (понад 230 млн. Осіб).

Крім основних ареалів розселення населення Землі, можна знайти приклади дуже щільного заселення окремих районів світу – о. Ява (Індонезія), Ферганська долина (Узбекистан), дельта Нілу (Єгипет), узбережжя Гвінейської затоки і т. д.

Слабо заселені регіони Крайньої Півночі в Євразії та Північній Америці, пустельні райони Північної та Південної Африки, Південно-Західної Азії, Австралії і високогірні райони Центральної Азії, а Антарктида взагалі не має постійного населення.

Найбільший показник середньої щільності населення в світі мають Монако (близько 17 тис. Осіб на 1 км2), а серед некарлікових держав – Бангладеш (понад 1100 осіб на 1 км2), а найменший – Гренландія (0,03 особи на 1 км2), а серед незалежних країн – Монголія (2 особи на 1 км2) (таблиця 2).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чисельність і розміщення населення світу