Чим відрізняється Microsoft Excel від Microsoft Access

Два продукту Microsoft Office – Access і Excel – часто здаються користувачеві практично ідентичними. Таке уявлення складається з табличного способу організації даних. І Access, і Excel працюють з таблицями, здатні обробляти і аналізувати дані, виконувати складні розрахунки. Щоб з мінімальними витратами часу і праці вирішити поставлені завдання, варто визначити, яка з програм для цього підходить більше.

Поняття про Microsoft Excel і Microsoft Access
Microsoft Excel – програма для роботи з таблицями даних, створена компанією Microsoft і входить до пакт програм Microsoft Office.

Microsoft Access – реляційна система управління базами даних, що входить в пакет Microsoft Office.

Порівняння Microsoft Excel і Microsoft Access
Як бачимо з визначень, ключова різниця між Access і Excel – в суб’єкті дії: Excel працює з електронними таблицями, Access – з базами даних в табличному поданні. Зовні це виглядає дуже схоже. У Excel дані зберігаються в осередках, що утворюють стовпці і рядки, об’єднані в листи. У Access дані зберігаються в таблицях, що утворюють в сукупності базу даних. Послідовність даних в одному рядку в Access називається записом.

Excel виконує завдання організації даних усередині однієї таблиці, Access виконує складні запити даних, звертаючись до сукупності таблиць. Тому таблиця Excel являє собою нереляційних сукупність даних, а Access – реляційну, в якій у кожного конкретного об’єкта є зв’язку в інших таблицях. У Excel кожна клітинка таблиці має унікальний ідентифікатор, складений з номера рядка і букви стовпця, в Access запис забезпечена унікальним ідентифікаційним ключем.

Access доцільно використовувати, якщо масив даних дуже великий, а зв’язки між ними складні. У цьому випадку взаємодія таблиць всередині реляційної бази даних забезпечить швидке управління. Excel відповідає завданням розрахунків та статистичних порівнянь невеликого обсягу даних. Якщо дані переважно числові, то зручніше працювати з Excel, якщо ж серед них багато текстових значень – Access.

Якщо з базою даних передбачається багатокористувальницька робота, а також належить постійна і множинна її доробка, то в Access не буде ніяких проблем при вирішенні такого роду завдань. Excel розрахований на одного користувача і відносно статичне утримання.

Відмінність Microsoft Excel від Microsoft Access полягає в наступному:
Excel працює з таблицями даних, Access – з табличними базами даних.
У Access виконують більш складні запити.
Excel – нереляційних сукупність даних, Access – реляційна.
Унікальний ідентифікатор Excel залежить від назв стовпців і рядків, в Access ідентифікаційний ключ автономний.
Access призначена для роботи з великими масивами даних.
Excel працює переважно з числовими даними.
У Access доступна на багато користувачів робота.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Чим відрізняється Microsoft Excel від Microsoft Access