Земля – ​​роль грунту в природі й житті людини

Природа нагородила наш світ грунтом, яка є основним критерієм існування всього живого на Землі. З грунту світ отримує всі життєво необхідні елементи. Саме тому її потрібно оберігати, удобрювати і позбавляти від негативних факторів.

Грунт в природі

Грунт є однією з головних складових педосфери – геофізичної оболонки планети.

Основною функцією грунту, як окремого елемента в природі, є забезпечення життя в цілому. Адже саме вона дає можливість існування, росту і розмноження всього живого – різним мікроорганізмам, екосистемам, рослинам, тваринам, людині.

Грунт є основою для утворення всіх життєво необхідних елементів – води і елементів мінерального живлення у вигляді хімічних сполук.

Приклад: 1) рослина в горщику з піском; 2) рослина в горщику з глиною; 3) рослина в горщику з грунтом

Грунт є не тільки необхідною умовою для життя на Землі, а й також наслідком цьому житті.

Грунт необхідна для запасу енергії. Саме в ній проходять процеси фотосинтетичної діяльності рослинного світу. Прикладом такої діяльності є використання людиною величезної кількості палива, їжі і кормів, що утворюються в надрах земного покриву. Вугілля, газ, нафту, торф – все це наслідок фотосинтетических процесів.

Грунт грає велику роль в природі. Вона забезпечує безупинне взаємодія геологічного і малого біологічного обміну речовин. Кругообіг кисню, вуглецю, азоту здійснюється саме через неї. Через грунт ці елементи надходять в коріння рослин, створюючи необхідні умови для харчових ланцюжків. Таким чином вона регулює склад атмосфери та гідросфери.

Грунт регулює різні процеси, що відбуваються в природі. Одним з них є біосферний процес. Роль грунту в цьому процесі – стабілізація щільності і продуктивності всього живого на Землі.

Земельні ресурси в житті людини

Земельні ресурси – землі, які використовуються людиною у господарській діяльності.

Земельні ресурси визначаються за кількома критеріями. Величезну роль відіграє рельєф певної місцевості. Він може бути зручний, незручний або непридатний для здійснення конкретної діяльності. Рівнинні території підходять для вирощування культурних порід або певної обробки. Гірська і горбиста місцевість не досить зручна для зрошення або добрива рослинних порід. А є території, на яких неможливо займатися будь-якої цілеспрямованої діяльністю – розчленовані яри, кам’янисті височини, болота та інші.

Родючість земельних ресурсів також важливо для здійснення людської діяльності. Хороший грунтовий покрив зможе наситити всі рослини достатньою кількістю необхідних речовин і елементів.

Грунт і земельні ресурси відіграють важливу роль в житті людини. Саме з грунту ми отримуємо все необхідне для життя – харчові ресурси.

Земельні ресурси допомагають в здійсненні сільськогосподарської діяльності та лісівництва. Також земля є джерелом будівельних матеріалів, завдяки яким будуються сучасні споруди.

Забруднення навколишнього середовища грунту

Практично кожен вид діяльності людини завдає величезної шкоди грунтовому покриву. Промислові відходи чорних і кольорових металів, відходи хімічної промисловості, органічні хімічні сполуки, продукти неорганічної хімії – все це позначається на якості грунту і земельних ресурсів.

Підприємство, яке не встановлюють очисні фільтри, викидають в атмосферу діоксид сірки, оксид вуглецю, пил, золу, дим, сульфати і нітрати.

Підприємства, що займаються простим органічним синтезом, залишають відбиток на грунті. Вони викидають технологічні відходи, які не переробляються в умовах природного середовища.

Виробництво високомолекулярних сполук позначається на стані грунту. При здійсненні подібної діяльності в природу потрапляють мономери, каталізатори, розчинники, стабілізатори, пластмаса, гума та інші речовини, що забруднюють навколишнє середовище грунту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Земля – ​​роль грунту в природі й житті людини