Випаровування твердих тіл (сублімація)

Випаровуватися можуть не тільки рідини, але і тверді тіла. Процес випаровування твердого тіла називається сублімацією. Легко спостерігати утворення кристаликів йоду з парів йоду. Досить 2-3 кристаликів йоду покласти в пробірку і нагріти її в полум’ї спиртівки. Можна бачити, що кристалики йоду плавляться, випаровуються, утворюючи темно-бурі пари, які на холодних стінках пробірки осідають у вигляді плям. Розглядаючи ці плями через лупу, легко виявити, що вони являють собою групи кристаликів.

Факт сублімації твердих фаз переконливо підтверджується і просто в житті: добре відомий факт висихання білизни на морозі. Випаровуючі частинки твердого тіла утворюють над ним пар абсолютно так само, як це відбувається при випаровуванні рідини. За певним тиском і температурою пар і тверде тіло можуть перебувати в рівновазі. Пар, що знаходиться в рівновазі з твердим тілом, також називається насиченою парою. Як і у випадку рідини, тиск насиченого пара над твердим тілом залежить від температури, швидко зменшуючись з пониженням температури. Без труда можна переконатися в тому, що ряд речовин, що мають гострий запах при кімнатній температурі, втрачає його при низькій. В принципі будь-яка тверда речовина сублімує (саме будь-яка, навіть залізо або мідь). І якщо ми не помічаємо сублімації, то це означає лише, що щільність насиченого пара незначна.

Сублімація, так само як і плавлення, пов’язана з руйнуванням кристалічної решітки і вимагає порцію необхідної для цього енергії. Ця енергія визначає приховану теплоту сублімації, яка дорівнює прихованій теплоті переходу з газового стану в кристалічний. Теплота сублімації дорівнює Сумі теплоти плавлення і пароутворення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Випаровування твердих тіл (сублімація)