Кристалізація

Кристалізація – це фазовий перехід речовини з рідкого в твердий стан, тобто процес, зворотний плавлення. Процес кристалізації відбувається з виділенням теплоти, яку потрібно відводити від речовини. Температура збігається з точкою плавлення, весь процес описується формулою:

Q = λm, де

    Q – кількість теплоти; Λ – теплота плавлення; M – маса.

Ця формула описує як кристалізацію, так і плавлення, оскільки вони, по суті, є двома сторонами одного процесу. Для того щоб речовина кристалізувалося, необхідно охолодити його до температури плавлення, а потім відвести кількість тепла, яке дорівнює добутку маси на питому теплоту плавлення (λ). Під час кристалізації температура не змінюється.

Існує ще один варіант розуміння цього терміна – кристалізація з перенасичених розчинів. У цьому випадку причиною переходу стає не тільки досягнення певної температури, але і ступінь насичення розчину певним речовиною. На певному етапі кількість частинок розчиненої речовини стає занадто великим, що викликає утворення дрібних монокрісталліков. Вони приєднують молекули з розчину, виробляючи пошарове зростання. Залежно від умов зростання кристали мають різну форму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кристалізація