Що таке екосистема і з чого вона складається?

Наша планета надає населяють її живим істотам величезна різноманітність умов існування, від крижаного холоду, полярних шапок до висушуючої спеки безводних пустель, від високогірних плато з пониженим тиском повітря до багатокілометрових морських глибин, куди не проникають сонячні промені.

Настільки величезне багатство факторів природного середовища породило безліч видів живих організмів, що мешкають у різних регіонах, географічних і кліматичних умовах. Всі вони певним чином взаємодіють один з одним, складаючи харчові ланцюжки, симбіотичні і паразитичні зв’язку.

Що таке екосистема?

Вивчення навколишнього середовища як рівноважного співтовариства живих організмів, ідеально пристосованого до проживання в конкретному середовищі з певним мікрокліматом і рядом інших особливостей, призвело до появи поняття екосистеми.

Цим словом стали називати систему, що включає взаємодію живих істот (біоценозу) і середовища проживання (біотопу), їх взаємні обміни енергією і речовиною, що тривають протягом досить довгого проміжку часу. Яскравим прикладом екосистеми служить ставок, в якому мешкають численні рослини, мікроорганізми, комахи, риби, птахи та ссавці.

В біології прийнято розрізняти наступні градації екосистем:

    – мікроекосистеми (крапля води, в якій мешкають мікроорганізми, повалений стовбур дерева з живуть в ньому бактеріями і комахами); – мезоекосистеми (окремо взятий ставок або лісовий масив на певній території); – макреккосистеми (континентальна, океанічна); – глобальна екосистема, що включає всю біосферу нашої планети.

Глобальна екосистема – це сукупність макроэкосистем, а ті, у свою чергу, є сукупністю мезоэкосистем різних масштабів, або біогеоценозів. Кожен окремий біогеоценоз – це основний елемент глобальної екосистеми Землі.

Компоненти екосистеми

До складу будь-якої екосистеми входять як живі, так і неживі компоненти, активно впливають один на одного. Основною ознакою її існування є стійкість кругообігу речовин і явищ протягом досить довгого періоду, який нерідко вимірюється навіть не тисячоліттями, а мільйонами років.

Компонентами біогеоценозу (екосистеми) в обов’язковому порядку є:

    – атмосфера (климатоп), її кліматичні особливості та погодні явища; – грунт або грунт (эдафотоп) для забезпечення мінералами, вологою, органічними елементами; – рослинний світ (фітоценози), який здійснює переробку вологи і мінералів в органічні сполуки; – тваринний світ (зооценоз), живильної базою для яких служать рослини і тварини; – мікроорганізми (мікробіоценоз), що відповідають за переробку органічних решток відмерлих рослин і тварин.

Для позначення системи цих компонентів у західній біологічній науці використовується термін “екосистема”, запропонований в 1935 році англійським вченим А. с Тенсли. Російська наукова школа воліє користуватися терміном “біогеоценоз” авторства радянського біолога Ст. Н. Сукачова. Обидві назви рівноцінні за змістом.

Характеристики екосистеми

Враховуючи різноманітність живих і неживих компонентів, складових будь-яку екосистему, характеристики, якими описуються її властивості, носять загальний характер.

    – Стійкість – основний показник екосистеми. Під стійкістю розуміється здатність підтримувати свою структуру при різних зовнішніх впливах або зміни параметрів середовища і відновлюватися при знищенні частини біогеоценозу. – Біорізноманіття – кількісне і якісне різноманіття видів живих істот, включених в екосистему. Чим вище біорізноманіття, тим більш стійкою є структура екосистеми. – Складність екосистеми – показник, що включає як загальне число видів, так і кількість взаємодій між ними. Чим більшим числом зв’язків характеризується біогеоценоз, тим він більш стійкий і швидше відновлюється при будь-яких негативних впливах. – Продуктивність – показник, що виражається як у вигляді загальної маси мешкають на одиниці площі всіх живих істот, так і у вигляді цієї ж маси в перерахунку на енергію або на кількість сухої органіки.

Крім того, в останнє століття з’явився новий фактор, що робить вплив на екосистеми всіх материків – антропогенний. Екологи всього світу уважно стежать, щоб антропогенний вплив не перевищували розумних меж і не призводило до повного знищення екосистем в окремих місцевостях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке екосистема і з чого вона складається?