Різниця між ПОС і ППР

Будівельна діяльність не може починатися без попереднього проектування. На цьому початковому етапі продумуються і розробляються всі майбутні процеси, розраховуються час і ресурси. Все фіксується у відповідних документах з скороченими назвами ПОС і ППР. Що конкретно мається на увазі під цими абревіатурами, який зміст в кожному випадку, і чим відрізняється ПОС від ППР? Про це розповідається нижче.

Визначення

ПОС є коротким варіантом поєднання “проект організації будівництва”.

ППР означає в своїй розшифровці “проект виробництва робіт”.

Порівняння

Обидва документи сприяють досягненню того, щоб у встановлені терміни було отримано потрібний високоякісний результат. У чому можна побачити відмінність ПОС від ППР? У тому, що перший проект розробляється з метою загальної організації будівельного процесу з урахуванням всіх наявних ресурсів. У ПОС намічаються терміни і послідовність робіт, визначаються обсяги заходів зі зведення нерідко цілого комплексу об’єктів.

Чим відрізняється ПОС від ППР

Цей документ вирішує питання грамотного облаштування трудового місця: забезпечення під’їздів, розміщення вантажопідйомних механізмів, вибору зон, де будуть складуватися матеріали. Тут же розписуються графіки споживання ресурсів і руху робочої сили. Причому всі розрахунки в ПОС виконуються в цілому, на весь період будівництва. На основі названого проектного документа складаються кошториси, що дозволяють раціонально розпоряджатися коштами.

ППР містить багато схожих пунктів, проте він орієнтований тільки на якийсь окремий об’єкт з усього комплексу, а іноді на частину будівлі, що зводиться або технічно складний етап роботи. На базі одного ПОС створюється кілька ППР, в кожному з яких є деталізація. Мова тут йде про самому виробничому процесі: в якому порядку слід виконувати операції і за допомогою чого, коли і куди повинні поставлятися матеріали.

ППР містить розподіл робочих кадрів. Особлива увага приділяється вказівкам щодо техніки безпеки. Час в подібному документі розбите на невеликі відрізки. У чому різниця між ПОС і ППР ще? У тому, що перший з них готує проектна організація. Розробкою ж ППР займається підрядник, з огляду на свої можливості, пов’язані із запланованим будівництвом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Різниця між ПОС і ППР