Реферат “Екологічні проблеми Африки”

В Африці знаходиться 55 держав і 37 великих міст. До них відносять Каїр, Луанди і Лагос.

Даний континент, який прийнято вважати 2-м за величиною на планеті, розташувався в тропічному поясі, тому вважається, що він самий жаркий на планеті. Африканське населення, близько 1 млрд осіб, живе як в тропічних лісах, так і пустельних зонах.

У державах абсолютно нерозвинена не тільки охорона навколишнього середовища, а й дослідження та впровадження новітніх наукових процесів, скорочення несприятливих викидів в атмосферу, зменшення скидів в каналізацію, ліквідація шкідливих хім. остатков.

Екологічні проблеми обумовлюються неправильним використанням природних ресурсів, а саме їх нерозумної експлуатацією, перенаселеністю держав, низьким рівнем доходу населення і безробіттям, так як відбувається деградація природного середовища.

Глобальні і специфічні проблеми

Перш за все, виділяють 2 види проблем – глобальні і специфічні. До першого виду відносять забруднення атмосфери шкідливими відходами, хімізація навколишнього середовища і т. п.

До другого ж виду відносять такі характерні проблеми:

    Колоніальну історію Прихильність континенту в тропічному і екваторіальному поясі (населення не змогло застосувати вже відомі в світі методи і способи зміцнення екологічного балансу) Стабільний і добре оплачувану попит на ресурси Повільний розвиток наукових і технологічних процесів Дуже низька спеціалізація населення Підвищена народжуваність, яка призводить до несприятливих санітарних умов Бідність населення.
Загрози екології Африки

Крім вище перерахованих проблем Африки, фахівці приділяють особливу увагу таким загрозам:

    Вирубка тропічних лісів – становить небезпеку для Африки. Представники заходу приїжджають на даний континент за якісною деревиною, тому істотно скоротилася площа тропічних лісів. Якщо і далі продовжувати рубати дерева, африканське населення залишиться без палива. Через вирубку лісів і зовсім нераціональних способів ведення господарства відбувається на даному континенті опустелювання. Стрімкий виснаження грунту Африки, що відбувається з причини неефективних аграрних методів і використання хімікатів. Фауна і флора Африки перебувати під великою загрозою, через істотне скорочення місць проживання. Багато рідкісні види тварин знаходяться на межі вимирання. Нераціональне використання води під час зрошення, неефективний розподіл по ділянці і багато іншого призводить до нестачі води на цьому континенті. Підвищена забрудненість повітря через розвиненої промисловості і великого числа викидів в атмосферу, а також відсутності воздухоочістних конструкцій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Реферат “Екологічні проблеми Африки”