Реферат “Екологічні проблеми атмосфери”

Кожен день люди вдихають повітря, збагачений не тільки киснем, але шкідливими газами і хімічними сполуками, що негативно впливає на здоров’я. В даний момент можна виділити такі види забруднення:

    Природне (пилок рослин, лісові пожежі, пил після виверження вулканів); Хімічне (газоподібні речовини); Радіоактивне (випромінювання радіоактивними речовинами); Електромагнітне (електромагнітні хвилі); Теплове (тепле повітря); Біологічне (забруднення мікробами, вірусами, бактеріями).
Джерела забруднення повітря

Проблема забруднення повітря актуальна для всіх країн світу, але по всій планеті повітряна маса забруднена не однаково. Найбільша нестача чистого повітря в економічно розвинених країнах і великих мегаполісах. Там працюють різні підприємства: металургійні, хімічні, енергетичні, нафтохімічні, будівельні. Всі ці об’єкти під час роботи здійснюють викиди шкідливих речовин в атмосферу. Вони зобов’язані використовувати очисні споруди. Деякі підприємства ними не користуються, тому що не дотримуються норми або тому що обладнання застаріло.

Повітря забруднюють наступні елементи і речовини:

    Оксид вуглецю; Діоксид сірки; Оксид азоту; Вуглекислий газ; Вуглеводні; Важкі метали; Механічна пил; Возгони і т. д.
Наслідки забруднення атмосфери

В першу чергу, забруднення повітря негативно позначається на здоров’ї людини, оскільки призводить до алергії, раку легенів, захворювань серця і органів дихання. У другу чергу, забруднення призводить до хвороб тварин, птахів, риб, до загибелі рослин.

Проблеми забруднення атмосфери сприяють утворенню озонових дір, але ж шар озону захищає землю від сонячної радіації. Крім того, посилюється парниковий ефект, завдяки чому постійно зростає температура повітря, що призводить до глобального потепління планети. Потрапляючи в атмосферу, хімічні речовини випадають на землю у вигляді кислотних дощів з оксидами азоту і сірки. Великі міста затягуються смогом з пара, диму і пилу, через що людям важко дихати і пересуватися по вулицях, оскільки зміг значно знижує видимість.

Щоб всі живі істоти мали можливість збагачувати свій організм киснем в процесі дихання, необхідно зайнятися очищенням атмосфери. Для цього потрібно скоротити використання транспортних засобів, зменшити відходи, використовувати екологічно безпечні технології та переходити на поновлювані джерела енергії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Реферат “Екологічні проблеми атмосфери”