Реферат “Екологічні проблеми промисловості”

Розвиток промисловості – це не тільки зміцнення економіки, але і забруднення навколишнього країни. Екологічні проблеми в наш час набули глобального характеру.

Наприклад, останнім десятиліття актуальна проблема дефіциту питної води. Як і раніше існують проблеми забруднення атмосфери, грунту, води різними промисловими відходами і викидами. Ще окремі види промисловості сприяють знищенню флори і фауни.

Збільшення шкідливих викидів у довкілля

Збільшення обсягів роботи і кількості випущеної продукції призводить до підвищеного споживання природних ресурсів, а також до збільшення шкідливих викидів у довкілля. Вельми велику загрозу екології представляє хімічна промисловість. Небезпечні аварійні ситуації, застаріле обладнання, недотримання правил безпеки, помилки проектування і установки техніки. Різного роду проблеми на підприємстві трапляються з вини людини. Наслідками цього можуть бути вибухи і стихійні лиха.

Нафтова промисловість

Чергова загроза – це нафтова промисловість. Видобуток, переробка і транспортування природного ресурсу сприяє забрудненню води і грунту. Ще один сектор економіки, який погіршує екологію, – це паливно-енергетична і металургійна промисловість. Викиди шкідливих речовин та відходи, які потрапляють в атмосферу і воду, завдають шкоду природі. Руйнується природний ландшафт і озоновий шар, випадають кислотні дощі. Легка і харчова промисловість також є постійним джерелом шкідливих відходів, які забруднюють навколишнє середовище.

Переробка деревної сировини

Великої шкоди екології завдає вирубка дерев і переробка деревної сировини. В результаті цього утворюється не тільки велика кількість відходів, а й знищується велика кількість рослин. У свою чергу це призводить до того, що зменшується вироблення кисню, збільшується кількість вуглекислого газу в атмосфері, посилюється парниковий ефект. Також вмирають багато видів тварин і птахів, які проживали в лісі. Відсутність дерев сприяє змінам клімату: стають різкими перепади температур, змінюється вологість, змінюються грунти. Все це призводить до того, що територія стає непридатною для життя людей, і вони стає екологічними біженцями.

Отже, екологічні проблеми промисловості на сьогоднішній день досягли глобального характеру. Розвиток різних сфер економіки призводить до забруднення навколишнього середовища і виснаження природних ресурсів. А все це незабаром приведе до глобальної катастрофи, погіршення життя всього живого на планеті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Реферат “Екологічні проблеми промисловості”