Глобальні екологічні проблеми

Найважливіші глобальні екологічні проблеми, що стоять перед сучасною людиною, наступні: 1) забруднення навколишнього середовища, парниковий ефект; 2) виснаження озонового шару; 3) фотохімічний зміг; 4) кислотні дощі; 5) деградація грунтів; 6) обезлесивание; 7) опустелювання; 8) проблеми відходів (включаючи і радіоактивні); 9) скорочення генофонду біосфери та ін

Крім забруднення навколишнього середовища різними хімічними речовинами відбувається її потепління – додавання теплової енергії в приземний шар тропосфери в результаті спалювання величезної кількості горючих корисних копалин, а також використання атомної і термоядерної енергії. Наслідком цього може стати глобальне потепління клімату.

Парниковий ефект в даний час має глобальні масштаби через концентрацію CO2 і СН4. Він має тенденцію до збереження і посилення в найближчому майбутньому з причини прискорення зростання концентрації СО2 і СН4 за рахунок прогресуючого руйнування біоти.
Виснаження озонового шару спостерігається над багатьма регіонами планети, включаючи Антарктиду, над якою виявлена озонова діра. Ця екологічна проблема збережеться і в найближчі десятиліття навіть при припиненні викидів ХФУ (фреонів).
Іншою глобальною екологічною проблемою є кислотні дощі, згубно впливають на врожай сільськогосподарських культур і на будівельні конструкції різних видів (мости, будівлі, арочні комплекси і т. д.).

Деградація грунтів також відноситься до глобальної екологічної проблеми, тому що охоплює багато регіонів Землі з агроекосистемами, причому в подальшому це призведе до скорочення площ сільськогосподарських земель.

Оскільки людство багато в чому залежить від біосфери як джерела природних ресурсів та продуктів харчування, охорона біосфери є однією з найважливіших сучасних завдань. З охорони біосфери на міжнародному рівні прийнято ряд угод з обмеження забруднення біосфери. Зокрема, в 2002 р. прийнято міжнародну Кіотська угода, за якою визначено рівні викидів шкідливих речовин в біосферу, починаючи з атмосферного повітря.

Росія відмовилася відразу підписати цю угоду. Це пов’язано з кліматичними особливостями нашої країни. На більшій території Росії, де холодний період триває тривалий час, спалювання палива йде у великих обсягах, ніж в інших країнах, і відповідно викидів в атмосферу відбувається більше. Крім того, природних ресурсів – вугілля, нафти і газу – витрачається величезна кількість. Тому, враховуючи природно-кліматичні умови, Росія і відмовилася підписувати Кіотська угода з охорони біосфери 2002 Звичайно, всередині Росії ведеться жорсткий екологічний контроль над забрудненням біосфери.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Глобальні екологічні проблеми