Природні умови та природні ресурси

Природні умови та природні ресурси

Дана стаття буде присвячена питанням природних умов і природних ресурсів. Що ж ми маємо на увазі під природними умовами? Навіщо ж нам потрібні природні ресурси, і яким чином ми їх використовуємо? Спробуємо на них відповісти.

Природні ресурси
Природні ресурси є дуже важливими для суспільства в цілому і будь-якої держави зокрема. Адже вони включають в себе те, що природа дає нам: це і корисні копалини, і сонячна енергія, і енергія вітру, і багато іншого.

Завдяки їх наявності ми маємо все те, що у нас є зараз і зможемо мати в майбутньому ще більше, якщо навчимося правильно їх використовувати.

На даний момент вже досліджені всі типи природних ресурсів, знайдені безліч родовищ, тому для зручності існує поділ природних ресурсів за різними ознаками: типом походження ресурсів і способом їх використання.

Види природних ресурсів
За типом походження розрізняють земельні, біологічні, водні та інші типи ресурсів, причому існує ще й додатковий поділ на невичерпні, поновлювані і не поновлювані природні ресурси.

До невичерпних природних ресурсів належать енергія сонця, енергія вітру, геотермальна енергія та інші. Відновлювані ресурси-це біологічні, земельні та водні, а не поновлювані-мінеральні природні ресурси.

За способом використання розрізняють ресурси матеріального виробництва (тобто ресурси різних видів промисловості та сільського господарства) і ресурси невиробничої сфери.

Науково-технічний прогрес прямо впливає на природні ресурси. Розвиток методів розробки корисних копалин спричинило різке збільшення їх видобутку. Розвиток способів пошуку допомогло знайти нові незаймані родовища, що також збільшило їх видобуток.

Далеко не всі країни володіють достатньою кількістю природних ресурсів, але дуже продумане їх використання допомагає підняти економіку країни до фантастичних висот.

Взяти наприклад Японію: володіючи вкрай невеликими земельними ресурсами (населення рік від року зростає), вона знайшла приголомшливий вихід-стала будувати величезні житлові хмарочоси, розташовувати міські парки прямо на будівлях.

Природа своєму розпорядженні достатню кількість природних ресурсів, щоб забезпечувати ними нас ще дуже довгий час, але тільки від нас залежить те, як ці ресурси будуть нами використані.

Природні умови
Ще зі шкільної лави нам відомо, в будь-якому куточку земної кулі різна температура повітря, живуть різні тварини, ростуть різні рослини. Чому ж так відбувається?

Справа в тому, що в кожному куточку земної кулі абсолютно різні природні умови, тобто різний клімат, рельєф, різну кількість природних ресурсів, різні тварини і рослини.

Все вищезазначене впливає на формування природи того чи іншого регіону. Від природних умов залежить заселеність того чи іншого регіону, розвиток промисловості, сільського господарства.

У міру розвитку науки і техніки людині все більше потрібно природних ресурсів, все більше доводиться так чи інакше змінювати природні умови того чи іншого регіону.

І те, й інше вимагає ретельного роздуми щодо того, як це можна зробити з мінімальним збитком для природи. Людству потрібно ще навчитися цьому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Природні умови та природні ресурси