Класифікація природних ресурсів

Природні ресурси – це ресурси Землі, використовувані людиною в своїй господарській діяльності.

Природні ресурси по їх вичерпності ділять на дві великі групи: вичерпні і невичерпні.

Вичерпні ресурси, в свою чергу, поділяють на відновлювані (які можна відновити при певних умовах) і невідновних. До відновлюваних ресурсів належать всі види біологічних ресурсів (лісові, водні, хутрові, рибні), а також грунтові ресурси. До складу невідновних ресурсів входять мінеральні ресурси (корисні копалини).

До невичерпних ресурсів відносять енергію Сонця, вітру, води, кліматичні та геотермальні ресурси.

Абсолютно особливі види природних ресурсів становлять ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси, які є комплексними, тобто складаються з цілого ряду самостійних ресурсів.

Мінеральні ресурси щодо їх використання поділяють на кілька груп, найважливішими з яких є паливні, рудні та нерудні ресурси.

Питання з цього матеріалу:

Дайте визначення поняття “природні ресурси”.
Наведіть класифікацію природних ресурсів по вичерпності.
Проклассіфіціруйте мінеральні ресурси щодо їх використання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Класифікація природних ресурсів