Природні ресурси: визначення, види

Природні ресурси – це конкретні види матерії та енергії, які створюються в природі, а споживаються суспільством.

У природне середовище вони входять як складові елементи:

    Мінеральні ресурси – частина літосфери; Водні ресурси – частина гідросфери; Грунтові ресурси – частина педосфери; Біологічні ресурси – частина біосфери.

Належачи одночасно і природі, і суспільству, природні ресурси забезпечують зв’язок між ними, яка здійснюється в процесі природокористування (рис. 46).

У різні історичні етапи розвитку суспільства використовувалися різні види природних ресурсів. Змінювалися джерела енергії. На зміну деревині прийшов “король-вугілля”, потім почалася епоха нафти, яку називали “життєдайної кров’ю господарства”, і природного газу. З плином часу змінювалися не тільки види ресурсів. Багаторазово збільшилися обсяги їх споживання.

Природні ресурси поділяються на групи за різними ознаками:

    За походженням; По вичерпності; По використанню в господарській діяльності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Природні ресурси: визначення, види