Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів

Як і тверді тіла, рідини можуть бути діелектриками і провідниками. Дистильована вода, наприклад, – діелектрик, а невелика кількість солі, доданої в дистильовану воду, робить її провідником електричного струму – електролітом.

Електролітами називаються розчини і розплави солей, основ і кислот, які є провідниками електричного струму.

Заряджені частинки, що забезпечують існування електричного струму в електролітах, утворюються в результаті електролітичноїдисоціації – розпаду молекул розчиняється речовини на іони під дією молекул розчинника. Так, наприклад, при розчиненні у воді солі сульфату міді молекула CuSO4 дисоціює на два іони: Cu2 + і SO42-:

При цьому позитивно зарядженими виявляються іони металів, а негативно зарядженими – або кислотні залишки, або гідроксильна група.

При відсутності зовнішнього електричного поля іони разом з нераспавшимися молекулами знаходяться в тепловому хаотичному русі. Іони протилежного знака при зустрічі знову можуть утворити нейтральну молекулу. Цей процес називається рекомбінацією іонів (процес, зворотний дисоціації). Між процесами рекомбінації і дисоціації встановлюється динамічна (рухоме) рівновага, при якому певна частина молекул розчиняється речовини знаходиться в дисоційованому стані. Ступінь дисоціації визначається відношенням числа розпалися на іони молекул до їх загального числа.

При приміщенні в електроліт двох електродів, приєднаних до різних полюсів джерела струму (рис. 1), на хаотичний рух іонів накладається їх впорядкований рух до відповідних електродів: позитивних іонів до катода (негативно заряджений електрод) і негативних іонів – до анода (позитивно заряджений електрод ), і в електроліті виникне електричний струм, що представляє собою два потоки іонів обох знаків у протилежних напрямках. Таким чином, характер провідності електролітів – іонний.

Для електролітів також справедливий закон Ома без урахування поляризації електролітів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів