Біотичні фактори середовища – реферат

На ріст і розвиток організмів впливає не тільки навколишнє неорганічна середу. Організми утворюють спільноти, де вони знаходяться в постійних взаєминах між собою. Ці відносини досить різноманітні. Живі організми служать джерелом їжі (рослини – для тварин-фітофагів, тварини – для хижаків), середовищем проживання (господар – для паразита, великі рослини – для епіфітів), сприяють розмноженню (запилювачі рослин), надають хімічні, фізичні та інші впливи. Сукупність таких взаємин, де проявляється вплив життєдіяльності одних організмів на життєдіяльність інших, а також і на неживу середовище проживання, являє собою біотичні фактори. В цілому біотичні чинники – це внутрішньовидові та міжвидові взаємовідносини організмів. Міжвидові відносини лежать в основі існування біотичних співтовариств (біоценозів).

При різкому погіршенні умов існування (низька температура, відсутність вологи та ін.) Спостерігається анабіоз – стан організму, при якому життєві процеси (обмін речовин і ін.) Настільки уповільнені, що відсутні всі видимі прояви життя. При настанні сприятливих умов відбувається відновлення нормального рівня життєвих процесів. Перехід у стан анабіозу являє собою адаптивну реакцію: майже не функціонуючий організм не піддається багатьом пошкоджуючим впливів, а також не витрачає енергію, що дозволяє вижити за несприятливих умов протягом тривалого часу. До найбільш стійким до висушування, охолодження, нагрівання відносяться спороутворюючі бактерії, мікроскопічні гриби та найпростіші, що утворюють цисти. Анабіозом є прихована життя насіння багатьох рослин, які можуть в сухому стані довгостроково зберігати схожість. Безхребетні тварини – гідри, черв’яки, вусоногі раки, водні та наземні молюски, деякі комахи, впадаючи в анабіоз, можуть втрачати 1/2 частини укладеної в їх тканинах води. Анабіоз при температурі нижче О ° С спостерігається іноді при зимовій сплячці ссавців.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Біотичні фактори середовища – реферат