Склад гідросфери

Перш за все, варто розуміти, що гідросфера – це природна водна оболонка земної поверхні. Інакше кажучи, гідросфера включає в себе всі води:

  Суші; Морів; Океанів; А також підземних течій.

Про значимість води в житті людини написано вже чимало. Ми ж в цій статті постараємося максимально докладно розповісти про водний баланс Землі, а також про те з чого складається гідросфера.

Характерні риси підземних вод

Щоб розуміти суть питання, в першу чергу, потрібно знати максимум характеристик водної складової земної поверхні. До їх числа можна віднести наступні важливі властивості:

  Обсяг води на земній кулі становить 1390 млн. м3; 70% земної поверхні вкрито водою; Склад води має високе насичення різними хімічними речовинами; Вода є основним компонентом життєдіяльності людини і навколишнього світу в цілому.
Межі гідросфери

Важливим є той аспект, що межі цієї частини біосфери не обмежуються тільки відстанню між атмосферою і літосферою – гідросфера має набагато більше кордонів, а саме:

  Верхня межа знаходиться на висоті від 12 до 18 км. від поверхні землі; Нижня межа – 10-15 км нижче рівня землі.
В яких станах може перебувати гідросфера

Вищевказане поширення гідросфери може чітко свідчити про те, що вода в цьому середовищі може перебувати в трьох наступних агрегатних станах:

  Твердий вид, який представлений у вигляді льоду; Рідкий стан – вода; Газоподібний стан – водяна пара.
Основні компоненти гідросфери

Варто розуміти, що таке поширення гідросфери і різноманітність агрегатних станів води, дозволяє їй поділяти на наступні види:

  Атмосферна вода, що випадає на поверхню землі у вигляді різних опадів, має незначну частку в гідросфері і становить близько 0,02% від загального обсягу; Води на поверхні землі становлять також 0,02%; Постійні льодовики і сніги містять 1,86% води; Океани і моря містять найбільшу кількість води, що становить 96,4% від загального обсягу гідросфери.

Важливим аспектом також є той факт, що кількість прісної води в гідросфері становить 2,64%.

Хімічний склад гідросфери

Вищевказана різноманітність природних вод в гідросфері може говорити лише про те, що їх хімічний склад може бути дуже насичений.

Як правило, до складу природних вод будь-якого виду входять наступні групи хімічних речовин:

  Мікроелементи металів; Іони натрію, кальцію і магнію; Хлоридні, сульфатні і карбонатні іони; Біогенні елементи, які представлені сполуками кремнію, фосфору й азоту; Органічні речовини;

Розчинені у воді гази, до яких сміливо можна віднести:

  Вуглець CO2; Кисень O2; Азот N2.

Ми навмисне виділили останній пункт в попередньому списку, так як наявність розчинних газів у воді безпосередньо відображається на її якості. На описі цього аспекту зупинимося більш детально.

Наявність кисню в воді

Цей хімічний елемент в природних водах представлений у вигляді розчинених молекул. Серед особливостей знаходження кисню в складі води можна виділити наступні важливі моменти:

  Кисень надходить в воду з атмосфери; Джерелом наявності кисню в воді є природні процеси фотосинтезу водяних рослин; Кисень є потужним окислювачем, який грає важливу роль при формуванні хімічного складу води; Кисень у воді є необхідною умовою існування живих організмів в природних водоймах; Накопичення кисню в складі природних вод відбувається в денний час доби, а вночі – він витрачається; Кисень сприяє мінералізації органічних речовин у воді; Середня концентрація кисню у воді коливається в межах від 0 до 14 мг/л.

Аналізуючи вищеописані аспекти наявності кисню в складі води можна сміливо стверджувати, що цей елемент відіграє ключову роль у кругообігу води в природі, так як з його допомогою здійснюються такі природні дії:

  Випаровування води з поверхні моря і суші; Перенесення води повітряними масами; Конденсація водяної пари; Перетворення парів в опади у вигляді дощу, снігу, туману і граду.

При цьому варто розуміти, що вода, проходячи круговорот у природі, весь час насичується киснем.

Вуглець в природних водах

Джерелами появи вуглецю в воді є наступні моменти:

  Окислення органічних речовин; Дихання живих організмів, що знаходяться у воді; Біохімічний розпад залишків органічних речовин; Вуглекислий газ також інтенсивно виділяється з вапняків та інших порід, що залягають на дні водойм; Вулканічні гази, які виділяються з надр землі.

Варто також розуміти, що при взаємодії гідросфери і атмосфери круговорот вуглецю має мінливу рівновагу. При цьому цей процес виглядає наступним чином:

  Живі організми поглинають вуглекислий газ; Із залишків організмів створюються вапнякові пласти на дні водойм; Виверження вулканів, структурними компонентами яких є вуглекислий газ і водяна пара.

Завдяки цим процесам, вуглець постійно надходить з гідросфери в атмосферу.

Кругообіг азоту в гідросфері

Наявності азоту в складі природних вод сприяють такі чинники:

  Надходження нітратів у водойми разом з дощовою водою; Окислення азотовмісних речовин у водоймах; Наявності азоту в воді сприяють електричні розряди в атмосфері; Азотофіксуючі бактерії, які мають важливе значення в життєдіяльності живих організмів в природних водах.

Кругообіг азоту в гідросфері можна позначити наступними важливими моментами:

  Рослини водного світу отримують азот з середовища свого зростання; Морські тварини, поїдаючи рослинність, по харчовому ланцюгу отримують необхідну кількість азотовмісних речовин; Мертві організми продукують насичення природних вод азотом; Частина речовин на азотній основі повертається на сушу з продуктами морського промислу, а також за допомогою птахів.
Висновок

Підводячи підсумок циклічність обігу в гідросфері кисню, вуглецю та азоту, можна відзначити наступні важливі аспекти:

  В кругообігу азоту, вуглецю і кисню в гідросфері безпосередньо беруть участь водні живі організми, які за допомогою своєї життєдіяльності, поглинають одні речовини і виділяють інші; Атоми цих хімічних елементів постійно здійснюють міграційний шлях з літосфери і атмосфери в гідросферу, причому цей процес проходить циклічно; Головним фактором циклічного руху хімічних елементів в гідросфері є сонячна енергія, тепло якої, в значній мірі, сприяє циркуляції хімічних елементів в цій природній сфері; Стійкість процесів, що відбуваються в гідросфері, багато в чому залежать від постійного кругообігу таких хімічних речовин, як кисень, вуглець і азот.

Таким чином, виклавши докладну інформацію про кругообіг хімічних елементів в гідросфері, ми щиро сподіваємося, що це стане для вас досить пізнавальним матеріалом, який в значній мірі Розширить ваш кругозір.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Склад гідросфери