Гідросфера

Гідросфера – це усі води Землі, що знаходяться в будь-якому агрегатному стані – твердому, рідкому і газоподібному.

Загальна характеристика гідросфери – Межі гідросфери – Хімічний склад гідросфери – Частини гідросфери – Кругообіг води в природі

Вперше цей термін вжив геолог з Австрії Едуард Зюсс, автор відомої трилогії “Лик Землі”, написаній в 1883-1909 роках Саме він визначив гідросферу як переривчасту оболонку Землі, розташовану між атмосферою та літосферою.

Загальна характеристика гідросфери

Понад 70% поверхні землі покрито водою. Загальний об’єм гідросфери становить близько півтора мільярдів кубічних кілометрів, з яких понад 95% припадає на Світовий океан.

Гідросфера перебуває у тісній взаємодії з іншими геосферами. Більшість осадових гірських порід утворюється на стику гідросфери і літосфери. Заселена живими істотами гідросфера є також частиною біосфери.

Володіючи високою теплопровідністю, гідросфера відіграє найважливішу роль у забезпеченні температурного балансу планети, передаючи тепло з її надр до периферії.

Межі гідросфери

В даний час в поняття гідросфери включається не тільки простір між атмосферою та літосферою. Цей термін набув значно ширшого значення і тепер його межі визначаються межами поширення води як хімічної сполуки.

Таким чином, верхньою межею гідросфери є висота 8-18 км, де молекули води починають розкладатися під впливом ультрафіолетового випромінювання. Нижній же кордоном прийнято вважати глибину 6-14 км нижче земної поверхні і 10 км нижче океанського дна. Саме на цій глибині під впливом високих температур відбувається розпад і синтез води.

Хімічний склад гідросфери

Вода природних водойм являє собою розчин солей різної концентрації. Так як основним складовим елементом гідросфери є Світовий океан, то і середній хімічний склад її близький до морської води. Але якщо розглядати кожен елемент гідросфери окремо, то виявляється велика різнорідність його хімічного складу.

Найбільше у складі морської води міститься кисню – близько 85,7%. Далі за спаданням – водень H (10.8%), хлор Cl (1,98%) і натрій Na (1.03%). У кількісному вираженні верхні шари океану містять понад 140 трлн тонн вуглекислого газу і 8 трлн тонн кисню. Взагалі, у океані містяться всі відомі елементи, але концентрація їх дуже низька. Разом з тим, загальна їх вміст у воді величезна і обчислюється мільйонами-мільярдами тонн. Наприклад, золота міститься 6 млн тонн, а срібла – 5 мільярдів. Вже запатентовані способи вилучення цих металів з океанічної води.

В середньому в морській воді концентрація солей становить 35 г/л. Цікавою особливістю морської води є сталість співвідношення між головними компонентами основного сольового складу води.

Хімічний склад атмосферних вод не відрізняються високим вмістом солей. Їх концентрація в середньому складає 50 мг/л.

Хімічний склад підземних вод найбільш різноманітний. Концентрація солей тут коливається від 0,05 до 400 г/кг.

Не менш різноманітний і хімічний склад поверхневих і грунтових вод, багато в чому він визначається кліматичною зоною. Але немаловажне значення мають і складу порід, грунту і рослинності.

Хімічний склад поверхневих вод класифікується за кількома показниками. Наведемо приклад класифікації за гидрохимическому показником.

1. Вміст макрокомпонентів – основних сполук, що містяться у воді. А саме сполук калію, натрію, магнію і кальцію.
2. Рівень концентрації у воді розчинених газів – кисню, азоту, сірководню, аміаку й метану.
3. Неорганічні форми біогенних елементів – продуктів життєдіяльності організмів. До них відносяться в основному неорганічні сполуки азоту і фосфору. Біогенних елементів у воді може міститися від нуля до десяти мг/л.
4. Органічні форми біогенних елементів. Саме вони відповідають за колір і запах води. У цю групу входять практично всі класи органічних сполук.
5. Мікроелементи, тобто всі відомі метали. Їх вміст у природній воді дуже незначно.
6. Бактерії і мікроорганізми.
У складі поверхневих вод містяться і нерозчинні речовини – пісок, глина, мулисті речовини, карбонати, гідрокарбонати, сульфати, хлориди, гумус, планктон і ін Їх зміст варіюється від декількох одиниць до десятків тисяч на один літр води, а розміри – від грубодисперсних до колоїдних.

В результаті діяльності людини у складі природних вод з’явилися також і токсичні забруднюючі речовини. До них належать важкі метали, нафтопродукти, хлорорганічні сполуки, феноли та ін


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Гідросфера