Хімічний склад елементів літосфери

Літосфера – це зовнішня особливо міцна оболонка планети Земля, переважно з твердої речовини. Вперше поняття “літосфера” було визначено вченим Дж. Барелів. До 60-х років минулого століття синонімом літосфери був термін “земна кора”, вважалося, що це одне й те саме поняття. Але, згодом вченими було доведено, що до складу літосфери входить ще і верхній шар мантії, який має потужність кілька десятків кілометрів. Характеризується він зниженням в’язкості грунту і підвищенням електропровідності мінералів. Ця обставина дозволила вважати, що літосфера досить складна за своїм складом і будовою оболонка Землі.

У будові літосфери можна виділити як щодо рухливі платформи, так і стабільні області. Взаємодія живої і мінеральної матерії здійснюється на поверхні, тобто в грунті. Після того, як відбувається розкладання організмів, залишки переходять в стан гумусу (чорнозему). До складу грунту входять в основному мінерали, живі істоти, гази, вода і речовини органічної природи. З мінералів, що входять до складу літосфери, утворені гірські породи, такі як:

    Магматичні; Осадові; Метаморфічні породи.

Близько 96% структури літосфери складають гірські породи. У свою чергу, в складі гірських порід можна виділити наступні мінерали: граніт, діарею і діффузіви складають 20,8% від усього складу, в той час як, базальти габро становлять 50,34%. На частку кристалічних сланців доводиться 16,9%, все інше, це осадові породи, такі як глинисті сланці і піски.

У хімічному складі літосфери можна виділити наступні елементи:

    Кисень, його масова частка в складі твердої оболонки Землі склала 49,13%; На частку Алюмінію і кремнію припало до 26%; Залізо склало 4,2%; Частка Кальцію в літосфері всього 3,25%; Натрій, Магній, Калій склали приблизно по 2,4%; Незначну частку в структурі склали такі елементи як Вуглець, Титан, Хлор і Водень, їх показники склали від 1 до 0,2%.

Земна кора складається здебільшого з різних мінералів, які були утворені за допомогою вивержених гірських порід різних форм. На сьогоднішній день в поняття “земна кора” вкладається ствердів шар земної поверхні, що знаходиться вище сейсмічної границі. Як правила, межа знаходиться на різних рівнях, де відзначаються різкі коливання показань сейсмічних хвиль. Ці хвилі виникають в ході різного роду землетрусів. Вчені вироблять два типи земної кори: континентальна і океанічна.

Континентальна кора займає приблизно 45% земної поверхні, при цьому має більш високу потужність, ніж океанічна. Під товщею гір її протяжність становить 60-70 км. Кора складається з базальтового, гранітовая і осадового шару.

Океанічна земна кора тонша в порівнянні з континентальною. Складається вона з базальтового і осадового шару, нижче базальтового шару починається мантія. Як правило, рельєф океанічного дна має складну структуру. Крім звичайних форм рельєфу, виділяють океанічні хребти. Якраз на цих місцях відбувається формування базальтових шарів з мантії. У місцях розлому, що проходять по центральній частині хребта, утворюються лавові потоки, що і служить утворенню базальту. В основному, хребти підносяться над дном океану на кілька тисяч кілометрів, за рахунок цього, рифові зони вважаються неспокійно з точки зору сейсмічних показників.

У твердій оболонці Землі постійно спостерігаються хімічні процеси, в ході яких, відбувається руйнування гірських порід. Дані процеси протікають під впливом різких коливань температури, води, кисню і опадів. З цього, можна зробити висновок, що хімічна зміна земної кори нерозривно пов’язане з іншими не менш важливими оболонками Землі. Як правило, хімічні реакції в літосфері відбуваються під впливом компонентів інших оболонок. Більшість процесів відбувається за участю води, мінералів, які можуть виступати як компоненти окислення або відновлення в хімічних реакціях.

Хімічні реакції в грунті

Грунт є верхнім шаром літосфери, грає найважливішу роль у взаємодії всіх оболонок Землі. Вона є місцем існування багатьох живих істот, що дозволяє вважати, літосферу нерозривно пов’язаною з біосферою. Завдяки грунті відбувається газовий обмін атмосфери і земної кори, а так само атмосфери та гідросфери. Особливістю хімічних реакцій в грунті є можливість одночасного протікання біологічних, фізичних і хімічних процесів.

Основу всіх хімічних реакцій в грунті становить кисень і вода. У структуру гумусу входять такі мінерали як: кварц, глина та вапняк. Характерною особливістю грунту як частини літосфери є те, що в її склад входить 92 хімічні елементи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Хімічний склад елементів літосфери