Горизонтальне злиття: визначення

Злиття – процес об’єднання будь-яких суб’єктів економіки, який призводить до виникнення нового підприємства.

Розрізняють декілька видом злиттів, одне з них – це горизонтальне злиття. Такий процес є об’єднанням двох і більше компаній, що займаються випуском однакової продукції або надають однакові послуги.

Єдиний вид злиття, який однозначно має більшу кількість переваг, ніж недоліків. В результаті виникає нове підприємство, у якого набагато більше можливостей для розвитку, ширше економічна структура. Горизонтальні злиття призводять до зменшення конкуренції на ринку.

Горизонтальне злиття – об’єднання двох і більше компаній, що займаються випуском однакової продукції або надають однакові послуги

Горизонтальне злиття відбувається різними шляхами:

Злиття форм – це процес об’єднання фірм, після якого вони не існують як автономні одиниці, всю юридичну та податкову відповідальність несе створена компанія. Вона ж контролює всі належні фірмам активи і зобов’язана виконувати всі взяті раніше зобов’язання за позиками і кредитами. Коли злиття завершується, фірми, які вступили в процес, розпускаються.

Злиття активів підприємств – це процес об’єднання, при якому відбувається передача прав управління та контролю в якості внеску до статутного капіталу. Це єдиний внесок, який сплачують власники компаній. Після злиття зберігається колишня система функціонування підприємств і їх економічна структура.

Просте приєднання – все права і зобов’язання бере на себе одна з компаній-учасниць, інші припиняють свою діяльність і підлягають розпуску або існують в якості філій або дочірніх підрозділів, але не володіють правом самостійно управління.

Ситуація в світі

Аналітики стверджують, що щороку відбувається понад 10 000 угод по злиттю. Лідер в цій області – США, з цілком зрозумілих причин. Американська економіка на даний момент вважається однією з найбільш розвинених, посилена конкуренція на міжнародному ринку призводить до пошуку нетривіальних рішень. У зв’язку з кризовою ситуацією економічних показників ряду країн, кількість злиттів збільшилася.

Горизонтальні злиття дозволяються перерозподіляти права контролю і управління. Нерідко процес відбувається з ініціативи інвесторів, яким хочеться зберігати свої права і вкладати кошти в максимально стабільне підприємство. Кращий варіант – брати безпосередню участь у справах компанії. Нерідко злиття відбувається після інвестування однією фірмою іншій організації, зайнятої в тій же області виробництва.

Горизонтальні злиття класифікують:

    За територіальною ознакою: Локального масштабу. Регіонального масштабу. Угоди федерального рівня. Міжнародні угоди. Окремо виділяють процеси злиття транснаціональних корпорацій.

Не завжди процес злиття відбувається дружньо. У меншій мірі це стосується горизонтального злиття, але, тим не менш, існує розподіл угод на дружні і ворожі.

Також злиття ділять за національною ознакою на:

    Процеси, що відбуваються на економічному просторі однієї держави (внутрішні). Процеси, які передбачають передачу прав іноземним компаніям (експортні). Процеси, які передбачають придбання прав контролю у іноземних компаній (імпортні). Окремо виділяють змішані – злиття за участю транснаціональних корпорацій.

Вплив на економічну ситуацію

Деякі аналітики вважають, що процеси злиттів – це звичайна ситуація в умовах ринкової економіки. Є думка, що зміна власників і перерозподіл прав контролю підвищує ефективність роботи підприємств. Полярна точка зору свідчить, що злиття призводять до зниження конкуренції, а значить – до деградації економіки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Горизонтальне злиття: визначення