Чим опитування відрізняється від допиту

Рівень правової грамотності в нашій країні залишає бажати кращого, і навіть фахівці не завжди можуть відрізнити опитування від допиту. Водночас, дані форми збору та закріплення доказів мають різну природу і, відповідно, процедуру проведення.

Що таке опитування і допит
Опитування – це перевірочне захід, який проводиться працівниками ОВС, а також іншими особами, уповноваженими проводити перевірку в порядку КПК. Опитування оформляється у вигляді пояснення, протоколу опитування або рапорту і не вважається доказом у суді.

Допит – це процесуальна дія, яка здійснюється уповноваженою особою на стадії попереднього розслідування і судового слідства кримінальної справи, а також у цивільному провадженні.

Різниця між опитуванням і допитом
Найважливіша відмінність між зазначеними категоріями полягає в цілях проведення. Опитування – це перевірочне захід, який необхідно для отримання важливих даних і відомостей. Допит – процесуальна дія, що оформляється у відповідному вигляді. При складанні протоколу опитування особі роз’яснюються лише основні його права та обов’язки. Особа в тому числі попереджається про адміністративну відповідальність за відмову від дачі пояснень.

Протоколу допиту передує обов’язкове роз’яснення прав і обов’язків під розпис. Відмова від дачі показань може спричинити кримінальну відповідальність. Водночас, опитування не є доказом у суді, а провести його може широке коло осіб. Допит проводиться або слідчим у рамках попереднього розслідування, або державним обвинувачем (прокурором) і іншими учасниками процесу в суді.

Відмінність опитування від допиту полягає в наступному:
Процесуальне становище. Щоб допитати людини, йому потрібно надати певний статус (підозрюваний, свідок і т. д.), а опитати особу можна і без такої дії.
Суб’єкти. Допитати особа може тільки дізнавач або слідчий в рамках кримінальної справи, а також суддя (прокурор, адвокат) – у рамках цивільного. Опитати людини може і адвокат, а також співробітник ОВС, митник, прокурорський працівник.
Юридична сила. Допит визнається доказом, в той час як опитування такому статусом не володіє.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Чим опитування відрізняється від допиту