Контроль навчальних досягнень (усне опитування). Творчість В. Голобородька, Л. Кисельова

Мета. Здійснити контроль знання учнями змісту програмних творів, розвивати зв’язне мовлення, вміння ілюструвати визначення на прикладах творів, творчі здібності школярів; виховувати наполегливість, бажання досягати кращих результатів.

Обладнання: картки з завданнями для усних відповідей, тексти виучуваних творів.

Хід уроку

I. Організаційна частина.

II. Оголошення теми і мети уроку.

III. Перевірка рівня навчальних досягнень учнів з тематичного блоку (На цю форму роботи бажано виділити два уроки).

Початковий рівень

Картка 1

1. З ким розмовляють українці пісенними словами?

2. Як В. Голобородько характеризує тих, хто рухається дорогами України?

3. У поезії “Стати б хоч на менти лічені…” Л. Кисельова розповідається про…

Картка 2

1. До чого закликає В. Голобородько у своїй поезії?

2. На які менти бажає стати герой Л. Кисельова?

3. Сформулюйте тему твору “Ми йдемо” В. Голобородька.

Картка 3..

1. Кому з видатних письменників належать ці слова?

Ну щоб, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого, А серце б’ється, – ожива, Як їх почує!..

2. Які труднощі долали предки, виборюючи для нас щасливе життя? Що вони нам заповідали? (“Ми йдемо”).

3. Яке значення в житті кожної людини має рідна домівка? (За поезією “Додому” Л. Кисельова).

Картка 4

1. Поезія В. Голобородька “Наша мова” закінчується рядком:

А) “у товаристві розмовляємо”;

Б) “на самоті мовчимо”;

В) “тож хай знають вороги”.

2. У чому вбачає своє призначення ліричний герой твору? (“Стати б хоч на менти лічені”).

3. Розкажіть про білу лелеку. (Затвором “Лелека” В. Голобородька).

Картка 5

1. Чому герою твору шкода залишати Москву? Яких національних героїв ви знаєте? (Л. Кисельов “Додому”).

2. Яке козацьке звання хотів мати герой твору, щоб надати людям допомогу? (Характерник).

3. Що цікавого і нового ви дізналися про життя? (“Лелека” В. Голобородька).

Середній рівень

Картка 1

1. Прокоментуйте народне прислів’я “Де хліб – сіль – каша, там домівка наша” (Л. Кисельов “Додому”),

2. Охарактеризуйте образи твору “Лелека” В. Голобородька.

3. Хто охарактеризував Л. Кисельова: “… Він ставив на карту всього себе, свою душу і долю”? (І. Дзюба).

Картка 2

1. Охарактеризуйте ліричного героя поезії В. Голобородька “З дитинства: Дощ”.

2. Вмотивуйте, якою людиною виросте в майбутньому хлопчик. (Л. Кисельов “Земля така гаряча”).

3. Доведіть на прикладі твору Л. Кисельова “Стати б хоч на менти лічені”, що тільки щаслива людина відчуває насолоду від життя.

Картка 3

1. З чим асоціюється образ дощу з вірша В. Голобородька “Я вплетений..”? Чи нагадує дощ павука?

2. Через що у творі “Додому” Л. Кисельов називає Київ містом всіх кохань?

3. Складіть гроно-характеристику до словосполучення “наша мова”.

Картка 4

1. Чому автор зазначає у творі про землю, що вона гаряча і руда? (“Земля така гаряча”),

2. З яким проханням звертаються дівчата до лелек? (“Лелеки” В. Голобородька).

3. Як називалася перша збірка В. Голобородька? (“Зелен день”).

Картка 5

1. Чому хлопчик сприймає біду журавля як власну? (“Земля така гаряча” Л. Кисельова).

2. Які прикмети у поведінці лелеки сприятливі для сільськогосподарських робіт?

3. Сформулюйте тему та ідею твору “Катерина” JI. Кисельова.

Достатній рівень

Картка 1

1. Розкрийте поняття верлібру. (За творами В. Голобородька).

2. Доведіть, що мова – це засіб спілкування. Як В. Голобородько ставиться до мови у своїй поезії?

3. Що символізує рушник для українців? Чим пояснити, що подорожуючі пов’язані рушниками?

Картка 2

1. Кого має на увазі В. Голобородько, зазначаючи: “… ви, які визираєте з-за рогу як вороги”? Про що це свідчить?

2. Доведіть, що кожний народ називає лелеку по-своєму, зважаючи на ознаку цього птаха.

3. Що намагався підкреслити у вірші “Катерина” Л. Кисельов, поєднуючи історичне минуле з сучасністю?

Картка 3

1. Що пропонує ліричний герой поезії Л. Кисельова “Стати б хоч на менти лічені” тим, хто не має віри ні в кохання, ні в слова?

2. Яку основну проблему порушує Л. Кисельов у поезії “Земля така гаряча”?

3. Що ви знаєте про життєвий і творчий шлях В. Голобородька?

Картка 4

1. Прокоментуйте рядок твору: “…лелека є загадкою початку за ознакою”.

2. Розкажіть про життєвий і творчий шлях Л. Кисельова.

3. Чому поезія В. Голобородька “Ми йдемо” є актуальною і сьогодні?

Картка 5

1. Що символізує чорний лелека? (“Лелека” В. Голобородька).

2. Коли і чому Л. Кисельов почав писати українською мовою?

3. Яка поезія В. Голобородька схвилювала вас найбільше і чому?

Високий рівень

Картка 1

1. Висловіть свою думку щодо необхідності знання мови кожним українцем. Відповідь обгрунтуйте.

2. Вмотивуйте, чому пісня відображає життя народу з давніх часів і до сучасності. Якою є пісенна мова?

Картка 2

1. Поміркуйте, до кого і до чого звертається В. Голобородько у своїх поезіях. Доведіть, посилаючись на факти з творів.

2. Порівняйте ідейно-художній зміст поезії В. Голобородька “Ми йдемо” і А. Малишка “Приходять предки”.

Картка 3

1. З якою метою В. Голобородько у творі порівнює життя лелеки з людським? Відповіді, аргументуйте.

3. Обгрунтуйте думку про те, що призначення кожної людини – творити добро. Наведіть приклади з власного життя.

Картка 4

1. З чим, на ваш погляд, асоціюється для кожної людини слово “додому”? Які почуття охоплюють героя, який повертається з Москви до Києва?

2. Яким чином образ Катерини (JI. Кисельова “Катерина”) пов’язаний з Україною? Чим викликані хвилювання автора щодо подальшої долі героїні?

Картка 5

1. Поясніть значення образу лелеки для сприйняття людиною довкілля?

2. Розкрийте значення метафор у творі “З дитинства: Дощ”.

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до підсумкового уроку, дати відповіді на запитання у кінці підручника.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Контроль навчальних досягнень (усне опитування). Творчість В. Голобородька, Л. Кисельова