Чим відрізняється WAN від LAN

Якщо подивитися на звичайний роутер, то на задній панелі ми побачимо кілька портів з підписом LAN і один – з підписом WAN. Зовні всі ці порти ідентичні, проте для функціонування роутера плутанина між ними неприпустима.

Поняття WAN і LAN
WAN – Wide Area Network – глобальна обчислювальна мережа, що охоплює і об’єднує безліч комп’ютерних систем по всьому світу.

LAN – Local Area Network – локальна обчислювальна мережа, яка об’єднує обмежена кількість комп’ютерів на відносно невеликій території.

Різниця між WAN і LAN
Різниця між WAN і LAN полягає в призначенні мереж. WAN – мережа зовнішня, з’єднує групи локальних мереж і окремі комп’ютери незалежно від місця їх знаходження. Учасники мережі можуть взаємодіяти один з одним з урахуванням обмежень технологій підключення (переважно на швидкість передачі даних). Глобальна мережа Інтернет – найвідоміша, але не єдина мережа WAN на сьогоднішній день. LAN – локальна мережа, внутрішня, що об’єднує окремі комп’ютери, сегменти мережі і групи мереж, розташованих в безпосередній близькості один від одного. Взаємодія між собою забезпечується як дротяними, так і бездротовими технологіями.

Таким чином, на роутерах порт WAN призначений для підключення кабелю з інтернет-з’єднанням, а порти LAN – для підключення ваших локальних пристроїв.

Мережі LAN можуть охоплювати до декількох кілометрів території, і зв’язок між ділянками мережі забезпечується високоякісними кабелями з високою пропускною здатністю (найчастіше крученими парами). Мережі WAN територію не обмежують, але при їх організації використовують і телефонні лінії, що не відрізняються якістю і швидкістю передачі даних. Крім того, WAN можуть бути засновані і на більш сучасних мережах зв’язку. При організації LAN використовується пряма топологія, при організації WAN – змішана ієрархічна.

На канальному рівні моделі OSI мережі LAN і WAN використовують різні протоколи передачі даних: для LAN це Ethernet і 802.11 (як правило), для WAN – PPP, HDLC, Frame Relay. У мережах LAN канал зв’язку використовується одним клієнтом, в мережах WAN канал зв’язку розділяється між клієнтами мережі.

Відмінність WAN від LAN полягає в наступному:
WAN – мережа зовнішня, глобальна, LAN – мережа внутрішня, локальна.
WAN не обмежується територією, LAN не може бути дуже великої протяжності.
У роутерах порт WAN призначений для інтернет-з’єднання, LAN – для локальних пристроїв користувача.
Кількість клієнтів LAN обмежена.
Пропускна здатність LAN зазвичай вище, для її організації використовуються якісні кабелі.
LAN використовує протоколи Ethernet і 802.11, WAN – PPP та інші.
У LAN канал зв’язку використовується одним клієнтом, в WAN – кількома.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Чим відрізняється WAN від LAN