ЗВУКИ [ц], [ц’], ПОЗНАЧЕННЯ ЇХ БУКВОЮ Цц (“це”). ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ. СКОРОМОВКА. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ “ЦИРКОВА ЗАЛІЗНИЦЯ” – БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

Мета: навчити учнів виділяти в словах звуки [ц], [ц’] та позначати їх буквою Цц; формувати свідомі навички читання слів з буквою ц; виховувати інтерес до читання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва розминка

Розучування чистомовки

Ша-ша-ша – він не має ні гроша.

Шу-шу-шу – ми нарвали споришу.

Ше-ше-ше – говоріть тихіше.

2. Гра “жук-буквоїд”

Йшо. сні. ок на тор. ок про. авати ко. ушок. Кіт купи. того ко. уха, загорну. сь по сам. .уха.

Фізкультхвилинка

3. Читання оповідання “Поспішай, синичко!” (за Г. Демченко) і вірша П. Воронька “Кожушок”

III. РОБОТА ЗА БУКВАРЕМ (с. 112-113)

1. Розглядання опорних малюнків на с. 112, читання під ними звукових моделей. Виділення звуків [ц], [ц’] у словах: цукерка, цибуля, олівець, спостереження за їх артикуляцією

2. Ознайомлення учнів із буквою Цц, її назвою

– Промовимо звуки [ц], [ц’]. Де потрапляє на перешкоди струмінь повітря під час вимови звуків [ц], [ц’]? Які це звуки? (Приголосні, глухі)

– Ці звуки позначаються буквою “це”.

Учні знаходять букву в касі букв.

Два стовпці в траві лежать,

Знизу перекладина.

Братик мовить,

– Буква “це”

У траву покладена.

В. Гринько

3. Добирання учнями слів зі звуками [ц], [ц’], виділення складів із цими звуками

Наприклад: вулиця – звук [ц’] у складі ця; віконце – звук [ц] у складі це.

4. “Друкування” в зошитах у клітинку букви Цц (великої і малої)

5. Читання окремих складів, поданих на таблиці

Цю, ці, ци, ця, цьо; це, цу, ци, ца, цо

– Подивіться ще раз на таблицю складів і скажіть, перед якими буквами літера “це” читається як твердий звук, а перед якими – як м’який. Запам’ятайте, у якому ще випадку буква “це” читається як м’який звук? (Коли після неї стоїть м’який знак.)

6. Читання слів у стовпчиках

– Яке злиття однакове у словах першого стовпчика? (ца)

– Яке злиття однакове у словах другого і третього стовпчика? (ця) четвертого? (ту)

– Прочитайте односкладові (двоскладові, трискладові) слова.

– Прочитайте слова-родичі.

– Прочитайте слова з твердим звуком [ц].

– Прочитайте слова з м’яким звуком [ц’].

7. Опрацювання скоромовки

8. Опрацювання тексту “циркова залізниця”

1) Бесіда за змістом ілюстрації до тексту “Циркова залізниця”.

– Розгляньте ілюстрації. Як художник зобразив усе, що відбувається на арені?

2) Слухання тексту “Циркова залізниця” (читає вчитель).

– Послухайте ще раз уважно оповідання “Циркова залізниця” і простим олівцем легенько позначте слова, які вам будуть незрозумілі. (Учитель має з’ясувати значення слів “дресировані”, “перон”, “арена”.)

– Що вам найбільше сподобалося в цьому оповіданні?

3) Розповіді дітей про бачені дітьми циркові вистави-у цирку, по телевізору.

4) Самостійне напівголосне читання тексту учнями.

– Тепер прочитайте текст “Циркова залізниця” самостійно і підготуйтеся дати повні відповіді на запитання.

– Де побували Сашко з Грицем?

– Хто виступав на арені цирку?

– З чого діти найбільше сміялися?

– Прочитайте мовчки другу частину тексту і поміркуйте, які запитання можна поставити до цих речень. (Навчання дітей ставити різні запитання до одного й того самого речення, наприклад, до другого речення другого абзаца учні можуть поставити такі запитання: “Хто підмітав перон? Що робила прибиральниця Слониха?”.)

5) Читання оповідання “ланцюжком” (по одному або по два речення).

6) Вправляння у “друкуванні”.

– Знайдіть у тексті назви тварин, написані з великої букви. Чому слова Лисиця, Цап, Заєць тут надруковані з великої букви? Кого можна уявити на місці цих тварин? (Людей, працівників залізниці)

– “Надрукуємо” ці слова в зошитах у клітинку. (Для контролю слова викладаються на дошці з розрізної азбуки.)

9. Вправа на швидкісне читання і промовляння

Читання рукописного тексту (с. 113).

10. Читання алфавіту на потязі

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ

– Яку нову букву ми сьогодні вивчали?

– Які звуки вона може позначати?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗВУКИ [ц], [ц’], ПОЗНАЧЕННЯ ЇХ БУКВОЮ Цц (“це”). ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ. СКОРОМОВКА. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ “ЦИРКОВА ЗАЛІЗНИЦЯ” – БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)