Зворотня різниця в дохідності

Зворотня різниця в дохідності – специфічна ситуація на ринку цінних паперів, коли прибутковість облігацій державної позики перевищує прибутковість по акціях комерційних компаній. Явище характерне для періодів сильної інфляції.

Зворотня різниця в дохідності як економічний феномен

Інтерес інвесторів до акцій підтримується за допомогою їх підвищеної доходності. Категорія негативна різниця в дохідності (англ. Reverse yield gap) привнесена з британської правової системи, де вона визначається як різниця прибутковості акцій і золотообрізних облігацій. Останні являють собою надзвичайно надійні боргові цінні папери з фіксованою процентною ставкою. У практиці інших країн прибутковість акцій суб’єктів господарювання порівнюється з прибутковістю першокласних цінних паперів – суверенних облігацій, випущених національними урядами.

У періоди економічного зростання і стабільності різниця в дохідності акцій і облігацій позитивна, що обумовлено їх економічною природою. Облігації – надійний фінансовий інструмент, особливо, коли вони випущені урядом. По закінченню терміну обігу облігації емітент зобов’язується погасити держателю її номінал і виплатити відсотки.

Дохід акціонера, навпаки, не гарантований. Тримач простих акцій може розраховувати на дохід по ним лише в разі, коли:

    Товариство з обмеженою відповідальністю в звітному періоді отримало прибуток; Збори акціонерів прийняли рішення про розподіл прибутку, а не вкладенні її в подальший розвиток компанії.

Акції – більш ризикований і менш рентабельний фінансовий інструмент, ніж облігації навіть у разі, якщо вони випущені однією особою. Підвищені ризики по облігаціях ще більш очевидні, якщо порівнювати акції комерційних компаній і суверенні облігації.

Таким чином, інтерес інвесторів до акцій підтримується виключно за допомогою їх підвищеної прибутковості. Тому різниця між акціями та облігаціями повинна бути позитивною.

Негативна різниця в дохідності – атиповий явище. У кризові періоди вкладення коштів в першокласні цінні папери розглядається інвесторами як оптимальне. Воно не дозволяє розраховувати на надприбуток, проте дає можливість компенсувати інфляційне знецінення капіталу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Зворотня різниця в дохідності