Звітна валюта

Звітна валюта – це валюта, яку компанія використовує у своїй фінансовій звітності. Компаніям з міжнародними зв’язками доводиться вести розрахунки в різних валютах – в документації все суми по операціях повинні бути конвертовані в одну.

Складнощі можуть виникати і тоді, коли організації мають закордонні філії. Такі філії надсилають звітність у валюті тієї країни, де розташовуються – вона називається дочірня звітна валюта (subsidiary reporting currency). Скажімо, якщо Dell має філію в Японії, суми в документації філії будуть виражені в ієнах. Коли компанія зводить баланс, вона переводить всі розрахунки в єдину валюту – валюту материнської компанії. У прикладі з Dell знадобиться конвертувати ієни в долари США. Після конвертації звітність японського філіалу легко складається зі звітністю головної організації.

Переклад в звітну валюту

Процес конвертації полягає в застосуванні історичної процентної ставки, поточної ставки або середнього річного обмінного курсу. Повертаючись до прикладу Dell, відзначимо, що цією фірмою застосовується історичний курс з моменту відкриття розрахункового рахунку філії. Пізніше доходи і витрати перераховуються за середнім річним курсом.

Будь-які ефекти від конвертації вносяться в облікову документацію в розділ “Коригування по перерахунку валют” (foreign currency translation), який знаходиться в складі сукупного доходу. Цей розділ відображає прибуток або збиток, що виник від того, що початкові розрахунки проводилися в іноземній валюті. Такий прибуток (збиток) жодним чином не впливає на величину чистого прибутку підприємства.

Особливості перекладу в звітну валюту

Процедура конвертації має ряд особливостей:

1. Всі негрошові активи і зобов’язання переоцінюються з обов’язковим застосуванням індексу інфляції.

2. За стандартом при конвертації повинен застосовуватися такий індекс цін, який найкращим чином відображає зміну купівельної спроможності звітної валюти.

3. Компанія повинна капіталізувати серйозні курсові який настав у результаті девальвації звітної валюти.

4. Якщо компанія використовує в якості звітної не національну валюту (наприклад, в Росії веде документацію в доларах), вона повинна вказати причини вибору такого підходу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Звітна валюта