Зв’язне мовлення. Усний твір на літературну тему – СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИ

Мета: удосконалювати навички складання усного твору на літературну тему; розвивати творчі здібності школярів, уміння триматися перед аудиторією, добирати цікаві факти для аргументації власної думки; сприяти збагаченню словникового запасу учнів; виховувати відповідальне ставлення до роботи, віру в себе.

Теорія літератури: символізм.

Обладнання: портрет письменника, збірки віршів Тичини, додаткові джерела.

Тип уроку: розвитку мовлення.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя. Тема уроку покликана перевірити розуміння вами вивченого матеріалу, уміння осмислити його, грамотно, логічно послідовно та стилістично правильно викласти свої думки на задану тему.

Згадаймо основні вимоги до твору:

□ Відповідність темі.

□ Змістовність і лаконічність, глибина і повнота розкриття теми.

□ Доказовість висловленої думки, аргументованість висунутого положення.

□ Логічність, послідовність викладу.

□ Самостійність мислення.

□ Оригінальність, стильова єдність і виразність усного мовлення.

□ При виставленні оцінки буде враховуватися:

□ Ясність і чистота мови;

□ Точність слововживання, відсутність зайвих слів та слів-паразитів, мовних штампів;

□ Образність, виразність, емоційність викладу;.

□ Достовірність в освітленні літературних та історичних фактів;

□ Правильне слововживання, граматико-стилістична грамотність, дотримання норм літературної мови.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМ ТВОРІВ

1. Творча доля Тичини з точки зору молодого покоління ХХІ ст.

2. Тичина – визнаний класик новітньої української літератури.

3. “П. Тичина – перший поет-оптиміст в українській літературі”. (В. Стус).

4. Своєрідність пейзажної лірики раннього П. Тичини.

5. Оспівування почуття кохання у творах П. Тичини.

6. Образно-символічне вираження ідеї твору у поезії П. Тичини “Пам’яті тридцяти”.

IV. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ

V. ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Заслуховування учнівських творів. Коментування. Оцінювання виконаної роботи.

VI. ПІДСУМОК

Продовжити речення: “Найбільше мені сподобалася робота…, тому що…”

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Закінчити роботу.

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю В. Винниченка та П. Тичини.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Зв’язне мовлення. Усний твір на літературну тему – СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИ