Зовнішні та внутрішні сили, що визначають структуру руху

До зовнішнім силам (щодо тіла людини), що впливає на структуру рухів, відносять: силу тяжіння тіла, опір середовища, реакцію опори, силу тертя, силу інерції зовнішніх тіл (рис. 1.70). Внутрішні сили виявляються головним чином в діяльності опорно-рухового апарату. До них відносять: силу тяги м’язів, пасивний опір тканин і внутрішні реактивні сили.

Сила тяги м’язів бере участь у всіх рухах людини. Вона тим більше, чим сильніше напружені м’язи. Зі зменшенням напруги і розслабленням м’язи сила її тяги падає.

При роботі многосуставних м’язів тяга одних може викликати супутнє зміна напруги інших. Це явище відоме під назвою м’язової координації. Так, при згинанні ноги в тазостегновому суглобі клубово-поперекового та іншими м’язами розтягуються їх антагоністи – двусуставние розгиначі: напівсухожильний, полуперепончатая і двоголова м’яза стегна. Під впливом розтягування в них виникає збудження, і вони, напружуючись, згинають ногу в колінному суглобі. При цьому литковий м’яз розслабляється і не перешкоджає передньої великогомілкової м’язі розігнути за рахунок її тонусу гомілковостопний суглоб.

У роботі многосуставних м’язів зустрічається іноді парадоксальне дію. У цих випадках тяга м’язи викликає рух, протилежне звичайному. Так, наприклад, при стоянні, коли ноги фіксовані вагою тіла на опорі, двусуставние розгиначі ноги в тазостегновому суглобі, скорочуючись, діють на колінний суглоб не в якості згиначів (їх основна функція), а розгиначів, так як при цьому назад зміщується НЕ нижній, фіксований кінець гомілки, а верхній.

Пасивний опір тканин проявляється в обмеженні рухів, яке створюється зв’язками, суглобовими сумками, а також в’язкістю м’язів, сповільнює їх розтягування і скорочення. Опір чинять і кістки, як важелі, що передають рух іншим рухомим ланкам тіла. Обмеження руху можуть надавати многосуставние м’язи при певному розташуванні з’єднуються ними ланок тіла. Так, зігнути ногу в тазостегновому суглобі можна значно сильніше при зігнутому коліні. Якщо ж колінний суглоб розігнуть, то згинання кульшового суглоба утруднюється в силу недостатньої довжини задньої групи м’язів стегна, точки початку (на сідничні горби) і прикріплення (на гомілки) яких виявляються при випрямленою в коліні нозі значно віддаленими одна від одної. Це явище носить назву “пасивна недостатність” м’язів.

Внутрішні реактивні, та / чи відображені, сили – це сила інерції. Внаслідок того, що тіло являє собою ланцюг рухомих ланок, сила інерції одного з них може передаватися іншим. Так, після кидка диска все тіло через м’язи, які загальмували рух руки, відчуває поштовх у протилежному напрямку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Зовнішні та внутрішні сили, що визначають структуру руху