ЗОБРАЖЕННЯ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ, ЇХ РОЗКРИТТЯ В ПОДІЯХ ТВОРУ ЕРНЕСТА СЕТОНА-ТОМПСОНА СНАП

Мета: поглибити та узагальнити учнівське розуміння про реалістичність зображення тварин у творах Сетона-Томпсона; навчити характеризувати художні образи; сприяти вихованню любові до природи, до усього живого; формувати реалістичне уявлення про навколишній світ та усвідомлення необхідності вивчати і розуміти його, щоб глибше зрозуміти самих себе та призначення людини в цілому.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми і завдань уроку

Складіть асоціативний кущ “Снап”.

С –

Н –

А –

П –

Бесіда.

– Який із вивчених вами творів письменника-анімаліста Ернеста Сетона-Томпсона сподобався вам найбільше? Чим? Наведіть аргументи.

– Хто з героїв-тварин із вивчених вами творів сподобався вам найбільше? Чим? Обгрунтуйте прикладами з текстів.

– Наведіть приклади реалістичності зображення представників світу тварин.

– Що нового ви дізналися про життя, звички, проблеми вовків та лисиць як представників дикої природи? Якими є їхні взаємини з людьми? Чому світ людей і світ тварин взаємодіють саме так?

– Як у розглянутих на уроках творах представлені собаки? Хто з них зображений з авторськими симпатіями, а хто цих симпатій позбавлений і чому?

– Хто з героїв-людей викликає ваші симпатії, а хто вам не подобається? Поясніть чому.

– Чому Ернеста Сетона-Томпсона вважають засновником анімалістичної літератури?

– Які основні художні засоби використані письменником-анімалістом для реалістичного зображення тварин? Наведіть приклади з вивчених творів.

– Як твори та діяльність Сетона-Томпсона вплинули на ставлення людей до тварин в Америці та в усьому світі? Наведіть приклади.

Характеристика образу. Опишіть Джинджерснапа, спираючись на деталі.

Зріст

Масть

Хвіст

Лапи

Гарчання

Завдання. Порівняйте описи вовка та Снапа, що їх різнить? Який прийом використав автор у зображенні героїв і чому?

Дослідження. Згадайте народні казки, героями яких є вовки та собаки. Чим відрізняються герої твору Е. Сетон-Томпсона від казкових?

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Е. Сетон-Томпсон –

A) англійський письменник;

Б) канадський письменник;

B) американський письменник.

2. Канада розташована на

A) континенті Північна Америка;

Б) континенті Євразія;

B) континенті Південна Америка.

3. Тематика творів Е. Сетон-Томпсона –

A) Світ дитинства;

Б) Пригоди та фантастика;

B) Світ живої природи.

4. Письменник вважав джерелом радості

A) спілкування з живою природою;

Б) професійне зростання;

B) підтримку друзів.

5. Героями творів Е. Сетон-Томпсона є

A) діти та підлітки;

Б) вигадані казкові персонажі;

B) справжні тварини та птахи.

6. Письменник, що розповідає про поведінку тварин та птахів –

A) натураліст;

Б) зоолог;

B) анімаліст.

7. Свої оповідання письменник супроводжував

А) схемами та картами;

Б) малюнками тварин та птахів;

В) сюжетними ілюстраціями.

8. Твір Е. Сетон-Томпсона “Снап”- це…

A) казка про тварин;

Б) повість;

B) оповідання.

9. Герой твору “Снап” – собака породи

A) бульдог;

Б) тер’єр;

B) бультер’єр

10. У якому рядку стисла характеристика Снапа?

A) сміливий, самовідданий, принциповий, безкомпромісний;

Б) маленький, біленький, стрибучий;

B) великий; сильний; прудкий.

11. У чому надзвичайність Снапа?

A) у відчайдушній сміливості;

Б) у якості ватажка;

B) у здатності до самопожертви.

12. Герой твору продемонстрував урок

A) відданості, хоробрості, героїзму;

Б) слухняності, покори, дисципліни;

B) дикунства, непокори, жорстокості.

IV. Підсумок.

V. Домашнє завдання.

Повторити С.

Підготуватися до контрольної роботи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗОБРАЖЕННЯ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ, ЇХ РОЗКРИТТЯ В ПОДІЯХ ТВОРУ ЕРНЕСТА СЕТОНА-ТОМПСОНА СНАП