Значимість і самоцінність

Значимість це ієрархія в системі. Ієрархія виникає при різниці в потенціалі у компонентів системи. Отже, значимість по Природі, це аналог енергії, здатної реалізуватися в діяльності. Нереалізований потенціал чи ілюзія потенціалу сигналізує людині про рівні його значущості. Сигнал про значущість, за відсутності реальної значущості в системі, створює в людині самоважность. Можна сказати, що значимість людини це функціональність наявного потенціалу, а самоважность є ілюзія функціональності потенціалу. Як виникає самоважность? Людина бачить свій головний потенціал і вважає решті свій потенціал величиною, як свій значний потенціал, т. Е. Самоважность це проекція однієї своєї реальної значимості на всього себе. Самоважность спотворює розуміння себе людиною, але має і позитивні якості. Для виникнення самоважності необхідно вміти проектувати одне на інше. Проектувати одне на інше, це знаходити аналогії. Отже, самоважние люди здатні мислити аналогіями. Уміння мислити аналогіями двояко. Аналогією можна знайти вирішення питання і швидше, ніж перебором варіантів. З іншого боку, користуючись аналогією, легко стати штампом.
Значимість це перевага, в даній ситуації, одного компонента системи, над іншими. Розуміння Значущості виникло, як еволюція оцінок. Оцінка ситуації еволюційно розвинулася в контроль. Еволюція контролю призвела до виникнення управління. Управління здійснюється мозком або його аналогом. Аналізуючи інформацію, мозок зрозумів свою Значимість управлінця. Розуміння значущості управління, створило значимість мозку для себе. Значимість мозку для себе реалізувалася виникненням в людині її Значущості над іншими людьми і природою – “Людина цар Природи, вінець творіння, богообраний і просто обраний”.
Значуще це те, що бережуть. Берегти, це взяти на себе турботи і відповідальність за збереження. Розуміння своєї значущості створило в живому турботу про себе і відповідальність перед собою. Відповідальність еволюційно розвинулася, розширивши сферу до відповідальності за сім’ю, своє, діяльність, територію, ресурси і майбутнє.
Оцінка значущості створює розуміння ієрархії. Ухвалення ієрархії створює в людині умови для виникнення “стрижня” – розуміння принципів становища в суспільстві, т. Е. Принципи / мораль залежать від зовнішніх умов. Ухвалення рівності, дозволяє змінювати погляди / оцінки на мораль і знання суспільства. Ухвалення рівності, дозволяє переміщатися в сферах діяльності та сприяє розвитку функціональності. Функціональність підвищує ефективність діяльності. Максимальна ефективність виникає при досягненні гармонії в системі. Для гармонії необхідно рівність значущості вертикалі і горизонталі, т. Е. Прийняття рівності і ієрархії.
Грунтуючись на оцінках розуму, почуття значимості і почуття індивідуальності мають в людині спільний кінцевий потенціал. Чим більше в людині знання своєї значущості, тим менше він відчуває індивідуальність. В результаті, володарі почуття власної значущості не відчувають індивідуальність себе і зовнішнього світу і думають категоріями. Нівелювання своєї індивідуальності дозволяє значимим людям відчувати себе єдиним з системою ієрархії. Переважання почуття власної значущості, над почуттям власної індивідуальності, створює умови для виникнення копіювання зовнішнього вигляду і поведінки, більш значущих людей. І навпаки. Чим сильніше в людині реалізована його індивідуальність, тим менш він залежить від думки і поведінки сходи ієрархії і часто заривається в дрібниці (дуже вузьку спеціалізацію) або стає дріб’язковим людиною по лінії образливості або по лінії капості.
Управління діяльності мозком, створило взаємодія значущості з інстинктами і знаннями. Розум посилив знання і значимість, при збереженні потенціалу інстинктів. При збігу вимог інстинкту, знань і значущості, підвищується ефективність діяльності людини. Протиборство веде до перемоги сильного і втрати ефективності використання інших потенціалів людини. Найбільш чітко це демонструє подвійність слова impotent – демонстрація своєї важливості знижує, практично до нуля, діяльність інстинкту розмноження. І навпаки. Відсутність інстинкту розмноження сприяє гіпертрофованого розвитку демонстрації важливості (ілюзії значимості). Якщо протиборство існує безперервно, то людина живе не повним життям. Короткі протиборства створюють ситуацію, коли людина розгубився.
Можливість управляти іншими і пригнічувати слабких (виживає найсильніший), створює в людині значущість над усім зовнішнім світом. Розуміння своєї значущості створює в людині Відповідальність перед собою і зовнішнім світом. Відповідальність це діяльність щодо забезпечення ефективного функціонування. Значимість без розуміння, створює умови, за яких розум легко приймає інформацію про свою винятковість, що створює в людині самоважность. М’який варіант додання собі самоважності в Природі проявилося в бажанні жити довше, а точніше вічно. Реалізація самоважності створює думку про відповідальність зовнішнього світу перед тобою і прагнення до своєї безвідповідальності. Самоважностью, розум зіграв з людиною злий жарт. Розум сам не розуміє свою індивідуальність. Цьому розум (людини) треба вчити. Нерозуміння своєї індивідуальності при впливі інформації про свою самоважності, перетворюється на прагнення піднестися над іншими або відгородитися від “недостойних”. Прагнення піднестися призводить до доданню значущості собі, по найбільш значимою своїй характеристиці. Прагнення піднесеться, ігноруючи чужу індивідуальність, посилює самоважность. Такій людині легко переконати, що він краще за інших, його думка найправильніше, його нація вище інших націй, його віросповідання найправильніше. Почуття самоважності, вимагаючи дистанціюватися від інших людей, створює замкнуте суспільство. Еволюція замкнутості доводить ізоляцію до межі. Досягнувши межі замкнутості, система руйнує себе зсередини або стає пасивною до діяльності і гине від слабкої зовнішньої сили (Візантія). Функціонального розпаду самоважності в історії не зафіксовано. Отже, почуття величі не є життєво необхідним властивістю людини.
Розуміння своєї індивідуальності, визнання себе часткою Природи, держави, суспільства, роду, сім’ї, здійснюється навчанням і вихованням, що вимагає часу і уваги. Виховання має бути аргументованим, т. Е. Створювати розуміння або інтерес в людині. Виховувати аргументовано важче, ніж оголосити себе / своє значущим. Тому різні форми самоважності і значущості своїх, більш відомі і розвинені, ніж стан самодостатності людини. Можна самому зрозуміти свою індивідуальність (“видавлювати по краплі з себе раба”), але це тривалий процес.
У людині, розуміння своєї єдності з Природою, т. Е. Реальна оцінка себе і своєї індивідуальності, зберігається на рівні підсвідомості. Прийняття себе частинкою Природи і суспільства, створює в людині самодостатність. При відсутності самодостатності, висока самоважность, створює в психіці людини протиріччя між реальністю і ілюзією у вигляді пари “низька самооцінка (нікчемність) – самоважность (велич). Людина рідко оцінює себе об’єктивно і тому ця пара трансформується в пару “нікчемність – велич” (Бути Богом або близько, хочуть майже все. Бути ніким, хочуть, коли треба сховатися від тиску). Наявність в людині внутрішніх суперечностей, створює в ньому дискомфорт. Реакція людини на дискомфорт, проявляється у вигляді невдоволення собою / зовнішнім світом, аж до ненависті. Відповідно поведінку людини буде агресивне / зневажають або буркітливе / жалующееся. Як не дивно, почуття своєї нікчемності зовні проявляється як почуття відповідальності. Відповідальність за збереження Природи, ресурсів, дотримання прав людини, важко відрізнити від прихованої ненависті до себе нікчемному, виливається під Зовнішній світ, що б не губити себе. Почуття нікчеми протиставляє людини зовнішній силі та потенціалу. Це виражається у вигляді ненависті і страху перед владою і діяльністю. Демонструється це, як боротьба: з помилками влади, протест проти втручання в природний розвиток Природи, обгрунтуванні своєї пасивності і т. Д, а по суті є озлобленістю на зовнішній світ. За озлобленості, при висловлюванні думки, можна відрізнити самоважность від відповідальності.
Значимість і самоважность вимагає своєї реалізації. Реалізація самоважності відбувається прямим самовихвалянням або замаскованим створенням собі значущості, через подачу інформації певним чином. Для легкого затвердження самоважності, підсвідомість може вибрати нігілізм. У підсумку з’являються опустилися люди, які не бажають змінювати ситуацію, т. К. Вони самостверджуються своєю убогістю і отримують від самоствердження психологічний комфорт.
Реалізація значущості здійснюється активною діяльністю. Активна діяльність виражається в прагненні виділитися над зовнішнім світом. Якщо підсвідомість прагне утвердити значимість швидко і легко, то вибирається значимість зовнішньої форми: зачіска, одяг, фігурність м’язів і т. Д. Якщо в якості значущості вибирається велич над іншими, то люди прагнуть утвердитися у суспільстві, зробивши кар’єру або створивши собі імідж своєю діяльністю. Реалізація значущості і самоствердження здійснюється і творчістю. Відповідальність значущості перед собою або зовнішнім світом, створює позитивне творчість. Стимул до позитивного творчості описується арифметичною дією: висока значимість мінус реальність (гідний, сам або суспільство, жити комфортно, але обставини не дають). Бажання отримати самоствердження, зробивши щось суспільству, породжує винахідників. Здатність / бажання самоствердитися, піднявшись над суспільством, породжує бізнесменів і політиків. Творчий підхід створює реформаторів. Реформатори діють послідовно, від простого до складного, усуваючи існуючі перешкоди і недоліки.
Негативне творчість описується арифметичною дією: реальність мінус висока значимість. Для утвердження своєї значущості (реальної чи ілюзорною), людина намагається понизити потенціал реальності, зазвичай руйнуванням або спотворенням інформації. Негативне творчість називається капость. Безвідповідальність значущості (самоважность) перед собою і зовнішнім світом, створює умови, коли, для підвищення своєї значущості, людина, в легкому варіанті прагнути до рівності і справедливості (ніхто не повинен бути вищим його), а при розвиненій самоважності, прагне реальність зробити низькою, т. е. зруйнувати, що існує. У підсумку самоважность реалізується негативним творчістю від демонстрації презирства до людей, суспільства, моралі і правилам, аж до терору. Терор це прагнення швидко досягти мети, руйнуючи існуючу систему. Терором самостверджуються, створюючи простір для розвитку себе / свого, ігноруючи існуючу ситуацію. Вважається, що терор це вибухи, стрілянина, тортури і в’язниці. На жаль. Терор починається з вимоги до манекенницям бути не природно худими – придушення єства людини заради посилення ефекту, від своєї діяльності.
Для систем, аналогічних живому, наприклад держав, підвищення значимості держави здійснюється зміною його території, чисельності та ефективністю діяльності населення. Зміна форми держав досягалося освоєнням або захопленням територій. Освоєння здійснювалося мирним шляхом, захоплення здійснювався застосуванням сили. Коли настав момент фіксованого стану територій держав, процес еволюції не зупинився, і реалізація значущості держави створила функціональність. Функціональністю стали фінанси і товар, що піднімають значимість держави. Далі підійшло якість продукції, освіти, життя і т. Д.
Безвідповідальність своєю значимістю перед іншими, це нахабство. Чому серед гріхів відсутня нахабство? Її тоді не було? Була. Рабство це узаконений варіант нахабства. Рабство було законно і в гріхи не попало. Можливе й інше пояснення. Нахабство це форма поведінки з нав’язування переваги своєї значущості. Нав’язування це діяльність. Отже, нахабство це активність почуття самоважності. Самоважность це варіант гордині, навіть сама гординя. Отже, відсутність нахабства, серед гріхів людських, є розуміння того, що нахабство є проявом гордині. А гординя числиться в гріхах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Значимість і самоцінність