Зміни в попиті

Попит – це представлена ​​на ринку потреба в товарах. Попит визначається кількістю тих чи інших товарів, які споживачі можуть купити при сформованих цінах і грошових доходах.
Зміни в попиті залежать від наступних факторів.

    1. Споживчі смаки, переваги, національні особливості. Сприятлива для даного продукту зміна споживчих смаків або переваг, викликане рекламою або змінами моди, буде означати, що попит зростає за кожною ціною. Несприятливі зміни в перевагах споживачів викликають зменшення попиту
    Враховуючи національні особливості, необхідно виходити з того, що попит змінюється незначно, якщо зросте ціна на товар, що є предметом повсякденного попиту у людей, що живуть на даній території. Наприклад, таким товаром для японців чи китайців є рис, для росіян – картопля. 2. Число покупців. Очевидно, що і збільшення на ринку числа покупців обумовлює підвищення попиту. Наведемо приклади: різке удосконалення засобів зв’язку надзвичайно розширило межі міжнародних фінансових ринків і призвело до збільшення попиту на акції, облігації. 3. Дохід. Вплив на попит змін грошового доходу трохи більш складно. Відносно більшості товарів підвищення доходу приводить до збільшення попиту. У міру зростання доходів споживачі, як правило, купують більше товарів, і навпаки. Товари, попит на які змінюється в прямому зв’язку зі зміною грошового доходу, називають товарами вищої категорії, або нормальними товарами. Товари, попит на які змінюється в протилежному напрямку, тобто зростає при зниженні доходів, називають товарами нижчої категорії. 4. Ціни на сполучені товари (взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари). Взаємозамінними називають такі товари (товари-субститути), які можуть бути використані для одних і тих же цілей. Вони задовольняють одну потребу (чай і каву, масло рослинне і тварина). Коли ціна на один товар – субститут – підвищується, то попит на нього падає. Одночасно підвищується попит на інший товар – замінник першого. Наприклад, якщо зросла ціна на вершкове масло, то попит на нього знижується. Одночасно зростає попит на масло рослинного походження.
    Взаємодоповнювані товари супроводжують один одного в процесі споживання. У цьому випадку зміна попиту на один товар викликає аналогічне зміна попиту на інший товар. Наприклад, якщо збільшиться попит на комп’ютери, то зростає попит і на принтери, сканери, мишки.
    Є і незалежні один від одного товари. Зміна попиту на один товар в даному випадку не скаже ся на величині попиту на інші. Наприклад, лікарські препарати. 5. Розмір ринку. Як правило, чим в більшому обсязі пропонується товар, тим менше його ціна і, отже, тим більше попит на нього. 6. Очікування. Споживчі очікування пов’язані зі зміною цін на товари або зі зміною доходу. Очікування високих цін у майбутньому змушує покупця більше купувати товар сьогодні.

Якщо очікується зростання доходу, то люди не економлять, а більше витрачають на поточні потреби, тим самим збільшуючи попит.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Зміни в попиті