ЗМІНИ В ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ

Прискорений та неоднозначний суспільно-історичний розвиток світу на порубіжжі ХІХ-ХХ ст. позначився на світогляді й естетиці людей, на мистецтві й літературі. Адже там, де, на перший погляд, панували правопорядок, мораль, релігія, раптом завирувала стихія, яку не можна було осягнути розумом: нещадна ринкова боротьба в промисловості, жорстокі імперіалістичні та громадянські війни, революції, тоталітаризм.

Сувора дійсність, невпевненість у майбутньому породжували песимістичні настрої; людина втрачала свою значущість, індивідуальність. У духовному житті західного суспільства філософи, митці, зокрема письменники, почали шукати шляхи подолання кризи, прагнули стати духовною опорою для суспільства. З-поміж жанрів літератури особливо відзначилася драматургія як мобільний та динамічний жанр, а театр відродив свою популярність.

Драма – відтворення поважної і завершеної дії не розповіддю, а дією, що через співчуття і страх сприяє очищенню подібних переживань.

Аристотель

1. Які значні історичні, суспільні події відбувалися на помежів’ї ХІХ-ХХ ст.?

2. Якого статусу набули в цей час література, театр?

3. Які літературні жанри розвивалися найактивніше?

Особливості “нової драми”

“Нова драма” – драматургія кінця XIX – початку XX ст. в західноєвропейській літературі, позначена потужним піднесенням та радикальним характером змін. “Нова драма” пов’язана з іменами Г. Ібсена, Дж. Б. Шоу, М. Метерлінка, Г. Гауптмана та ін.

ЗМІНИ В ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ ХІХ ХХ СТ

Проаналізуйте!

– Художні прийоми різних видів “нової драми”: “драми ідей” Дж. Б. Шоу, “драми настроїв” А. П. Чехова, “драми мовчання” та “драми очікування” М. Метерлінка й інших видів – інтелектуальної, аналітичної, соціальної, психологічної драми тощо.

Створіть!

– Культурологічний проект “Символістська драма на сценах європейських театрів ХХ-ХХІ ст.”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗМІНИ В ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ