Зміна якості води

Збільшення викидів забруднених промислових, сільськогосподарських і побутових стічних вод призвело до зміни якості води. Крім того, води сильно забруднюються нафтопродуктами та токсичними речовинами.

Безсумнівно, що обсяги промислового використання вод суші залежать від структури промислових підприємств, типу і якості очисних споруд і типу використовуваних технологій. Основними забруднювачами є такі водоємні промислові виробництва, як теплоенергетика, чорна та кольорова металургія, машинобудування, нафтохімічна і деревообробна, харчова та целюлозно-паперова промисловість. Особливість комунального господарства полягає в тому, що майже 90% води використовується для населення міст, що мають централізовані системи водопостачання.
На території Росії менше 50% використовуваної води очищається до нормативних вимог. Решта стоки скидаються або недостатньо очищеними, або повністю неочищеними. З ними у поверхневі води, а потім через складну систему природних каналів забруднювачі потрапляють у підземні води. Останні можуть очищатися природними фільтрами. Однак поверхневі води не здатні очищатися і в них у величезних кількостях присутні токсичні органічні сполуки, тверді зважені частки, нафтопродукти, важкі метали, сульфати, хлориди, сполуки фосфору, азоту та нітрати.

Тільки на території Російської Федерації загальний обсяг щорічних забруднень, що у водойми, перевищує 50 млн. т. З них на частку сільськогосподарських підприємств (ферми, молочно-переробні підприємства, сільськогосподарські площі) припадає близько 50% забруднюючих речовин, комунальної сфери – 35% і промисловості – 10-15%.

Зниження якості води надає негативну роль на здоров’я людей, негативно впливає на біологічну продуктивність водойм. Наявність у поверхневих водах ряду сполук змінюють їх лужно-кислотний потенціал, що призводить до посилення хімічного вивітрювання і карстоутворення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Зміна якості води