Зміцнення позицій світового соціалізму

Зовнішньополітична діяльність СРСР в 70-ті роки була спрямована на створення умов для мирного будівництва в країні, на забезпечення миру і безпеки всіх народів.
Головні зусилля Комуністичної партії і Радянського уряду зосередилися на втіленні в життя Програми світу.

Успішно здійснювалося зовнішньополітичне співробітництво СРСР з соціалістичними країнами. На нарадах Політичного консультативного комітету, під час дружніх зустрічей державних діячів і керівників братніх партій обговорювалися найважливіші проблеми світу і безпеки. Єдність і солідарність соціалістичних держав дозволили їм досягти серйозних успіхів на міжнародній арені. За підтримки країн соціалістичної співдружності здобув перемогу в боротьбі з імперіалістичними загарбниками В’єтнам. Отримала загальне визнання і була прийнята до складу організації Об’єднаних Націй Німецька Демократична Республіка.

Розширити і поглибити народногосподарські зв’язку Радянського Союзу з країнами соціалістичної співдружності. На початку 70-х років продовжував заглиблюватися процес міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва між державами – членами РЕВ. Відповідно до плану міжнародного поділу праці в Угорській Народній Республіці сформувалися такі спеціалізовані галузі промисловості, як автобусобудування і виробництво автомобільних деталей, в НДР – суднобудування і текстильне машинобудування. Радянський Союз перетворився на головного постачальника в соціалістичні країни продукції хімічного машинобудування і автомобілів великої вантажопідйомності.

XXV сесія РЕВ, що відбулася в 1971 р в Москві, прийняла Комплексну програму подальшого поглиблення і вдосконалення співпраці і розвитку соціалістичної економічної інтеграції. Соціалістична економічна інтеграція включає в себе міжнародний соціалістичний розподіл праці, зближення економки держав – членів РЕВ, створення високоефективної структури національних господарств, розширення міжнародного ринку соціалістичних країн. Програма, узагальнивши вже наявний досвід, намітила спільну роботу соціалістичних держав з освоєння природних ресурсів, об’єднанню їх сил в будівництві великих промислових підприємств. У ній були визначені шляхи зближення і вирівнювання рівнів економічного розвитку соціалістичних країн на найближчі 15 20 років.

Після прийняття програми посилилося співробітництво країн – членів РЕВ в області планової діяльності. Розширилися і зміцніли зв’язку в паливно-енергетичній галузі, в обробній промисловості. Була розпочата розробка проекту єдиної енергетичної системи європейських держав, що входять до складу РЕВ. Першою ланкою в цій системі є 840-кілометрова лінія електропередачі, яка зв’язала Вінницю (СРСР) з угорським містом Альбертирша. У фінансуванні будівництва взяли участь СРСР, Угорщина та інші європейські країни – члени РЕВ.

Зовнішньополітична діяльність Радянської держави у другій половині 70-х років протікала в обстановці зростаючого впливу країн соціалістичної співдружності на хід міжнародних подій. Зміцнювалося політичне співробітництво між ними, розширювалися економічні зв’язки, поглиблювалася соціалістична економічна інтеграція.
Радянський Союз надавав допомогу в спорудженні промислових, сільськогосподарських та інших об’єктів на території соціалістичних держав. При його технічному сприянні зводилися атомні електростанції в Болгарії і НДР, реконструювався Дунайський комбінат в Угорщині, будувався завод з виробництва каучуку в Румунії. У грудні 1979 був введений в дію газопровід “Союз”, що простягнувся від Оренбурга до Західного кордону СРСР. У поглибленні взаємозв’язків держав – членів РЕВ велику роль грали міжнародні економічні організації. У другій половині 70-х років діяло понад таких організацій. Серед них “Інтерхім”, який здійснює співробітництво в галузі хімічної промисловості, “Агромаш”, який координує виробництво машин для механізації робіт в овочівництві та садівництві.
Поглиблювалося науково-технічне співтовариство соціалістичних країн. Понад 500 науково-дослідних інститутів держав – членів РЕВ займалися вирішенням проблем, намічених планом багатосторонніх заходів в області науки і техніки на 1976-1980 рр. Спільними зусиллями вони вирішували проблеми, що сприяють розвитку провідних галузей економіки і поглиблення в них науково-технічного прогресу. В результаті міжнародного співробітництва були створені нові високоякісні сорти стали, нові види хімічного п нафтохімічного устаткування, високоврожайні сорти сільськогосподарських культур. Удосконалення планових основ співпраці, широке використання його результатів в народному господарстві – такими були характерні риси багатостороннього науково-технічного співробітництва країн РЕВ у другій половині 70-х років.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Зміцнення позицій світового соціалізму